Home Học tiếng Anh Sân trước nhà tiếng Anh là gì

Sân trước nhà tiếng Anh là gì

Sân trước nhà tiếng Anh là gì

Có phải bạn đang muốn bổ sung thêm từ vựng ở lĩnh vực nhà ở? Vậy thì từ Sân trước nhà là một từ vựng tiếng Anh không thể thiếu. Hãy cùng JES tìm hiểu về định nghĩa, cách phát âm cũng như cách sử dụng của từ này.
Đầu tiên, JES sẽ cung cấp cho bạn định nghĩa cũng như cách phát âm của từ này:

Tiếng AnhPhát âm Anh-AnhPhát âm Anh Mỹ
Sân trước nhàcourtyard/ˈkɔːt.jɑːd//ˈkɔːrt.jɑːrd/

Trong phát âm tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ thì từ courtyard có cách phát âm tương tự nhau. Theo định nghĩa từ Cambridge thì Courtyard có nghĩa là: an area of flat ground outside that is partly or completely surrounded by the walls of a building. Theo nghĩa tiếng Việt là: một khu vực đất bằng bên ngoài được bao quanh một phần hoặc hoàn toàn bởi các bức tường của một tòa nhà.
Hi vọng với những kiến thức JES mang lại có thể giúp bạn trong việc học từ vựng tiếng Anh.