Home Định Nghĩa Ruồi giấm tiếng Anh là gì

Ruồi giấm tiếng Anh là gì

Ruồi giấm tiếng Anh là gì

Ruồi giấm tiếng Anh là drosophila.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ ruồi giấm tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

  • Ruồi trâu (tiếng anh là Gadfly)
  • Ruồi cát (tiếng anh là Sandfly)
  • Ruồi nhặng xanh (tiếng anh là Flies)
  • Ruồi cống (tiếng anh là Drain flies)
  • Con dế (tiếng anh là Cricket)
  • Con châu chấu (tiếng anh là Grasshopper)
  • Con gián (tiếng anh là Cockroach)
  • Con bọ chét (tiếng anh là Flea)
  • Con ong bắp cày (tiếng anh là Wasp)
  • Con bọ cánh cứng (tiếng anh là Beetle)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi ruồi giấm tiếng anh là gì ở đầu bài.