Home Học tiếng Anh Từ điển Rối loạn tâm lý tiếng anh là gì

Rối loạn tâm lý tiếng anh là gì

“Rối loạn tâm lý” trong tiếng Anh được dịch là “psychological disorder” hoặc “mental disorder.” Đây là từ để mô tả các tình trạng tâm lý không bình thường, gây ảnh hưởng đến tư duy, cảm xúc, hành vi và khả năng hoạt động hàng ngày của một người. Các ví dụ bao gồm rối loạn lo lắng, rối loạn tâm thần, rối loạn tâm trạng, và nhiều điều khác.

Từ “psychological disorder” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /saɪ.kəˈlɑː.dʒɪ.kəl dɪˈsɔːr.dər/
 • Tiếng Anh Anh: /saɪ.kəˈlɒdʒɪ.kəl dɪˈsɔːdə/

Từ “mental disorder” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /ˈmɛntəl dɪˈsɔrdər/
 • Tiếng Anh Anh: /ˈmɛntəl dɪˈsɔːdə/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “rối loạn tâm lý” trong tiếng Anh:

 • Mental Health (Noun): Sức khỏe tâm thần.
 • Psychotherapy (Noun): Tâm lý trị liệu.
 • Counseling (Noun): Tư vấn tâm lý.
 • Diagnosis (Noun): Chuẩn đoán.
 • Treatment (Noun): Điều trị.
 • Therapist (Noun): Chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm lý.
 • Medication (Noun): Thuốc điều trị.
 • Stigma (Noun): Đánh đồng, sự kỳ thị.
 • Resilience (Noun): Sự kiên cường, sự đàn hồi.
 • Support Group (Noun): Nhóm hỗ trợ.

Một số câu ví dụ liên quan đến “rối loạn tâm lý” trong tiếng Anh:

 1. She decided to seek psychotherapy to address her mental health challenges and work through past traumas. =>Cô ấy quyết định tìm kiếm tâm lý trị liệu để giải quyết những thách thức về sức khỏe tâm thần và vượt qua những trauma quá khứ.
 2. The diagnosis revealed that he was dealing with a severe mental disorder, and the treatment plan included therapy and medication. =>Kết quả chuẩn đoán cho thấy anh ấy đang phải đối mặt với một rối loạn tâm lý nghiêm trọng, và kế hoạch điều trị bao gồm trị liệu và thuốc.
 3. Many people find support and understanding through counseling and support groups when coping with the stigma associated with mental health issues. =>Nhiều người tìm thấy sự hỗ trợ và sự hiểu biết thông qua tư vấn và các nhóm hỗ trợ khi đối mặt với sự kỳ thị liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần.
 4. Building resilience is essential for individuals facing mental health challenges to bounce back from setbacks and adapt to stressors. =>Việc xây dựng sự kiên cường là quan trọng đối với những người đối mặt với thách thức về sức khỏe tâm thần để hồi phục sau những thất bại và thích ứng với những nguyên nhân gây stress.
 5. The therapist recommended a combination of psychotherapy and medication to address the patient’s specific mental health needs. =>Chuyên gia tâm lý khuyến nghị sự kết hợp giữa tâm lý trị liệu và thuốc để giải quyết nhu cầu về sức khỏe tâm thần cụ thể của bệnh nhân.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM