Home Học tiếng Anh Recognizable smaller than most of the kids in his age group

Recognizable smaller than most of the kids in his age group

Recognizable smaller than most of the kids in his age group

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)

Recognizable smaller than most of the kids in his age group, Lionel Messi was diagnosed by doctors as suffering from a hormone deficiency that restricted his growth.

A. inadequacy
B. abundance
C. sufficiency
D. strength

Key answer: B

deficiency (n): sự thiếu hụt

A. inadequacy (n): sự thiếu hụt
B. abundance (n): sự dư thừa
C. sufficiency (n): sự đầy đủ
D. strength (n): sức mạnh

=> deficiency >< abundance

Dịch nghĩa: Có thể nhận thấy là nhỏ hơn so với hầu hết những đứa trẻ cùng độ tuổi, Lionel Messi được bác sĩ chẩn đoán là bị thiếu hụt hormone làm hạn chế sự phát triển của anh.

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...