Quyết toán thuế là gì? Những hình thức quyết toán thuế

0
2403
Quyết toán thuế là gì

Quyết toán thuế là gì? Hiểu đơn giản, đây là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường sẽ sau 5 năm, còn đối với doanh nghiệp lớn thì có khi một năm quyết toán thuế một lần). Để hiểu rõ hơn về khái niệm quyết toán thuế là gì? Những hình thức quyết toán thuế hiện nay là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là việc kiểm tra những số liệu có trong các khoản thuế của một tổ chức hoặc cá nhân. Đây chính là việc mà bất kỳ một đơn vị tổ chức kinh tế hay cá nhân nào cũng phải làm. Thường thì theo lý thuyết việc quyết toán này xảy ra 1 năm 1 lần nhưng khi có đột xuất của cơ quan kiểm toán thì bạn cần xuất các dữ liệu về thuế mà công ty đã, đang chuẩn bị nộp theo quý và tháng.
Còn với các cá nhân có thu nhập lớn sẽ cần quyết toán thuế với các đơn vị có thẩm quyền 1 tháng 1 lần. Với những doanh nghiệp có thể thực hiện việc quyết toán theo 1 năm 1 hoặc là 5 năm một tùy thuộc vào mức quy mô kinh doanh.

Trường hợp nào cần quyết toán thuế?

1. Cá nhân cần quyết toán thuế trong trường hợp:

 • Khi cá nhân nộp thừa số thuế và có nhu cầu được hoàn, bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;
 • Khi cá nhân cư trú có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công được phép giảm thuế thuộc trường hợp thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo theo quy định
 • Người nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam cần thực hiện quyết toán thuế trước khi xuất cảnh về nước.
 • Khi cá nhân cư trú có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm

2. Doanh nghiệp cần quyết toán thuế trong trường hợp:

Doanh nghiệp sẽ quyết toán khi:

 • Doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phụ thuộc vào việc có phát sinh khấu trừ hay không phát sinh khấu trừ thuế
 • Theo ủy quyền của các cá nhân có thu nhập từ nguồn lương của tổ chức, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không được quyết toán thuế khi:

 • Không phát sinh chi trả tiền lương, tiền công
 • Có phát sinh chi trả tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh khấu trừ thuế.

3. Lưu ý:

 • Quyết toán các khoản thuế của cá nhân trong một năm tài chính nhưng cá nhân và tổ chức có thể quyết toán chậm nhất là ngày 31/3 của năm sau.
 • Nếu ngày 31/3 vào ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.

Các hình thức quyết toán thuế

Việc quyết toán thuế là cách mà nhà nước kiểm tra các khoản đóng thuế của doanh nghiệp hoặc cá nhân nhằm tránh sự gian lận trong việc nộp những khoản thuế này. Hiện nay ở Việt Nam có 2 loại đối tượng cần quyết toán thuế đó chính là cá nhân và doanh nghiệp.

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo những văn bản quy phạm pháp luật về thuế, những cá nhân có mức lương hàng tháng từ 9 triệu sẽ cần nộp thuế. Cách tính thuế sẽ là:
Số tiền cần nộp thuế = ( tổng lương – 9 triệu – 3,6 triệu x số người phụ thuộc) *thuế suất = phần thu nhập tính thuế/tháng * thuế suất
Trong đó xảy ra 2 trường hợp:

 • Một là cá nhân có thu nhập 9 triệu nhưng không có người phụ thuộc nghĩa là không cần nuôi thêm ai thì sẽ phải nộp thuế luôn. Ví dụ bạn có thu nhập 9 triệu/ tháng và không phải nuôi ai thì số tiền cần nộp thuế là: (9 – 9 – 3,6 x0 ) * 5 % = 0,05 triệu= 50.000
 • Hai là cá nhân có thu nhập 9 triệu nhưng phải nuôi 1 người khác thì tiền được giảm thuế là 3,6 triệu/ người phụ thuộc khi được áp dụng công thức tính thuế ta thấy bị âm thì như vậy họ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2. Quyết toán thuế doanh nghiệp

Tại thông tư 2014 thì mức thuế doanh nghiệp cần phải đóng dựa trên phần doanh thu mà công ty có được sau khi trừ đi các chi phí được miễn giảm. Cụ thể là doanh nghiệp cần phải đóng thuế 20% nếu như năm n-1 có mức doanh thu dưới 20 tỷ và mức thuế suất sẽ tăng lên 22% trong trường hợp doanh thu của năm n-1 vượt mức 20 tỷ (n là năm quyết toán thuế).
Khái niệm quyết toán thuế là gì

Những lưu ý cần biết khi tiến hành quyết toán thuế là gì?

 • Kiên định và khôn khéo trong cách trao đổi khi giải trình quyết toán thuế
 • Doanh nghiệp cần có đầy đủ hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán
 • Cần hoàn thiện các tồn đọng, các rủi ro mà mình đã rà soát ra một cách chuẩn mực
 • Cần phải rà soát, kiểm tra lại toàn bộ tính hợp lý và đầy đủ của chứng từ kế toán.

Giấy tờ cần chuẩn bị để quyết toán thuế doanh nghiệp năm

Quyết toán thuế doanh nghiệp năm, tổ chức cần chuẩn bị:

 • Hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra kèm theo các tờ khai đã nộp.
 • Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bố CCDC.
 • Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh.
 • Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.
 • Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK.
 • Tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp.
 • Biên bản đối chiếu công nợ các năm.
 • Sổ chi tiết các tài khoản liên quan.
 • Tất cả các loại giấy nộp tiền thuế.
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu.
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả.

XEM THÊM: Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân
Như vậy việc truy suất thuế có thể xảy ra không chỉ một lần mà có thể nhiều lần trong năm. Qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu thêm quyết toán thuế là gì? Có những loại thuế nào.

5/5 - (100 bình chọn)