Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

0
2145
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bạn đang tìm hiểu thông tin về quy trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay được người dân gọi là sổ đỏ, sổ hồng hoặc giấy đỏ. Vậy khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cần lưu ý những gì? Tất cả những thông tin bạn mà bạn đang thắc mắc đều được chúng tôi tổng hợp trong bài viết “Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” dưới đây.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

Nộp hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ – CP, hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân cần nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hay cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh (bộ phận một cửa).
 • Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì cần nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 • Không nộp hồ sơ tại UBND cấp xã
 • Hộ gia đình và cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu (xã, phường, thị trấn nơi có đất)

Tiếp nhận hồ sơ

Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa nộp lệ phí thì trong thời gian tối đa 3 ngày. Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Giải quyết

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc, và có nhiệm vụ để đăng ký và cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Đối với người sử dụng đất cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Khi nhận được thông báo nộp tiền thì nộp theo đúng số tiền và thời hạn như thông báo, đồng thời lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Trao kết quả

Sau khi UBND cấp huyện quyết định làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ phải cập nhật thông tin vào Sổ địa chính. Giấy chứng nhận sẽ được trao cho người được cấp khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hồ sơ được nộp tại cấp xã. Người được cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận lại bản chính giấy tờ khi đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết

Sẽ không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn.
Thời gian này sẽ không tính thời gian các ngày nghỉ hay ngày lễ theo quy định của pháp luật. Không bao gồm thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Không tính thời gian xem xét xử lý đối với những trường hợp đất sử dụng có vi phạm pháp luật.
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất

Hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dựa vào quy định tại Thông tư 24/2014/TT – BTNMT. Hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị một bộ hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

 • Những chứng từ thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính. Các loại giấy tờ liên quan đến việc giảm và miễn nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Đơn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04a/ĐK.

Ngoài 2 loại giấy tờ được nêu trên. Tùy thuộc vào nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất mà cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh kèm theo từng trường hợp, cụ thể như sau:

 • Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hay công trình xây dựng thì phải chuẩn bị sơ đồ nhà ở, và công trình xây dựng
 • Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất thì cần phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó.
 • Trong trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất thì cần phải nộp một trong các loại giấy tờ theo quy định của Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT – BTNMT, người nộp hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lựa chọn nộp bản sao hoặc có thể là bản chính giấy tờ, cụ thể:

 • Bản sao giấy tờ, đồng thời xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.
 • Nộp bản sao giấy tờ có công chứng hay chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.
 • Nộp bản chính giấy tờ.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Cơ quan có thẩm quyền trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định:

 • Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất phải thực hiện quyền hoặc cấp đổi hay cấp lại Giấy chứng nhận thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện.
 • Trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất

Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Không phải nộp tiền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai 2013. Hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà không có 1 trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà  không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ điều kiện sau:

 • Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận về việc người đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp.
 • Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hay vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang cư trú

Có thể phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu chưa thực hiện

Theo quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật Đất đai 2013. Hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ thì sẽ đủ các điều kiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu:

 • Đất đai đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004.
 • Không vi phạm pháp luật về luật đất đai.
 • Nay được UBND cấp xã xác nhận về việc đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai

Căn cứ vào quy định khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Người sử dụng đất lấn hay chiếm được cấp giấy chứng nhận khi có đủ điều kiện sau:

 • Đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp được quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Đất không có tranh chấp.

XEM THÊM: Điều kiện và thủ tục thế chấp nhà ở như thế nào
Tóm lại vấn đề: Trên đây là trình tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuẩn. Bao gồm tất cả những thông tin bạn cần biết về những điều kiện cần để được cấp giấy chứng nhận cũng như thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận là gì.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here