Quy trình kết nạp đảng viên cập nhật quy định mới nhất

0
2035
Quy trình kết nạp Đảng viên

Bạn đang tìm hiểu về quy trình kết nạp Đảng viên được quy định mới nhất hiện nay. Để có thể đứng trong hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh việc nắm rõ các quy định về điều kiện kết nạp Đảng, người làm đơn xin vào Đảng còn phải tìm hiểu thêm chi tiết quy trình và thủ tục kết nạp Đảng viên. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về “Quy trình kết nạp đảng viên cập nhật quy định mới nhất

Quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên mới nhất

Việc xem xét kết nạp vào Đảng được thực hiện theo các bước chính sau đây:
Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Người vào Đảng bắt buộc phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khi hoàn thành sẽ được cấp giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính tri cấp huyện hay tương đương cấp. Với nơi không có đơn vị này thì được cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên cấp.
Bước 2: Họp và giới thiệu vào Đảng
Các đơn vị sẽ tổ chức họp và nêu ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống… của quần chúng được đề nghị xem xét kết nạp Đảng. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm sau đó gửi hồ sơ lên cấp trên.
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị để thực hiện quy trình kết nạp Đảng viên.
Người vào Đảng phải tự làm đơn và trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.
Đồng thời, người này cũng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai. Nếu có vấn đề chưa hiểu hay không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.
Bước 4: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng
Người được giới thiệu kết nạp vào Đảng bắt buộc phải thẩm tra lý lịch người vào Đảng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hay người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Nội dung thẩm tra và xác minh cụ thể được nêu tại Hướng dẫn số 01-HD/TW gồm:

 • Với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề liên quan về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống;
 • Với người thân của người vào ĐảngLàm rõ những vấn đề liên quan về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bước 5: Xét kết nạp
Sau khi được thẩm tra lý lịch, thì chi bộ sẽ tiến hành họp để ra đề nghị kết nạp Đảng viên. Theo Hướng dẫn 09-HD/TW, hồ sơ Đảng viên khi được kết nạp vào Đảng gồm các giấy tờ và tài liệu sau:

 • Đơn xin vào Đảng;
 • Lý lịch của người vào Đảng, các văn bản thẩm tra kèm theo;
 • Giấy giới thiệu của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người xét vào Đảng
 • Nghị quyết xét và đề nghị thực hiện quy trình kết nạp Đảng viên của chi bộ, Đảng ủy cơ sở;
 • Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM hoặc của công đoàn cơ sở;
 • Báo cáo của thẩm định của Đảng ủy bộ phận (nếu có);
 • Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của Đảng viên
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị và xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú với người vào Đảng;

Bước 6: Tổ chức lễ kết nạp
Kể từ ngày có quyết định kết nạp, chi bộ cần phải tiến hành kết nạp Đảng viên trong thời hạn 30 ngày làm việc (căn cứ vào khoản 4.1 Điều 4 Quy định 29-QĐ/TW).
Lưu ý: Lễ kết nạp phải được tổ chức trang nghiêm và nếu kết nạp từ 2 người trở lên trong cùng 1 buổi lễ thì phải kết nạp từng người một.
Bước 7: Đảng viên rèn luyện và học tập trong thời gian dự bị 12 tháng
Theo Điều 5 Điều lệ Đảng, thì người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị đó phải tiếp tục giáo dục và rèn luyện dưới sự hướng dẫn của Đảng viên chính thức.
Bước 8: Chuyển Đảng chính thức
Kể từ ngày Đảng viên hết 12 tháng dự bị và trong thời hạn 30 ngày làm việc, chi bộ cần phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho Đảng viên. Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định xóa tên ra khỏi Đảng.
Tại Điều 4 Hướng dẫn 1, hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức gồm có:

 • Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị để làm quy trình kết nạp Đảng viên
 • Bản nhận xét của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ và của tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc, chi ủy nơi cư trú;
 • Nghị quyết của chi bộ và đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền…
 • Giấy chứng nhận về việc học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới;

Đặc biệt, dù chi bộ họp chậm hay cấp ủy chuẩn y chậm thì Đảng viên dự bị khi đã đủ điều kiện công nhận là Đảng viên chính thức thì vẫn được công nhận đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị.
XEM THÊM: Nhiệm vụ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Quy trình kết nạp Đảng viên đúng quy định

Điều kiện kết nạp Đảng viên mới nhất 2020

Ngoài việc đảm bảo thực hiện đúng quy trình kết nạp Đảng viên, thì Đảng viên cần phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm khắc như:

 • Phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hay tương đương trở lên;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 • Có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng thời phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng…
 • Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, những người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng);

Hơn nữa, để được kết nạp, người có đơn xin vào Đảng phải trải qua việc thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân, gia đình về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, với mỗi cơ quan, đơn vị riêng và người xin vào Đảng còn phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể khác.
Tóm lại vấn đề
Trên đây là cập nhật chi tiết nhất về quy trình kết nạp Đảng viên hiện nay. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ mang lại những kiến thức hữu ích cho người đọc.

5/5 - (100 bình chọn)