Home Học tiếng Anh Từ điển Quáng gà tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Quáng gà tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Quáng gà” trong tiếng Anh được gọi là “Day-blind”
Quáng gà, là tình trạng suy giảm khả năng nhìn rõ vào ban đêm do thoái hóa sắc tố võng mạc. Người mắc thường gặp khó khăn khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu.
Phiên âm cách đọc Day-blinds /deɪ-blaɪnd/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Quáng gà”

  • Day-blind: /naɪt ˈblaɪndnɪs/ – Quáng gà
  • Retina: /ˈrɛtɪnə/ – võng mạc.
  • Visual Impairment: /ˈvɪʒuəl ɪmˈpɛrkmənt/ – Tình trạng suy giảm khả năng nhìn
  • Photoreceptor Cells: /ˌfoʊtoʊrɪˈsɛptər sɛlz/ – Tế bào cảm quang.
  • Dusk: /dʌsk/ – Hoàng hôn.
  • Rod Cells: /rɒd sɛlz/ – Tế bào gai (trong võng mạc).
  • Cone Cells: /koʊn sɛlz/ – Tế bào nón (trong võng mạc).
  • Genetic Predisposition: /dʒəˈnɛtɪk ˌpriːdɪˌspəˈzɪʃən/ – Xuất hiện gen di truyền.
  • Ophthalmologist: /ɑˈfθælməˌlədʒɪst/ – Bác sĩ mắt

6 Câu có chứa từ “Quáng gà” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. People with day-blindness often experience discomfort in sunlight.
-> Những người quáng gà thường gặp khó chịu khi nắng.

2. Day-blind individuals may benefit from wearing sunglasses to reduce light sensitivity.
-> Người mắc quáng gà có thể được hưởng lợi khi đeo kính râm để giảm độ nhạy sáng.

3. Day-blindness is also known as hemeralopia.
-> Quáng gà còn được biết đến là hemeralopia.

4. Treatment options for day-blindness depend on the underlying cause.
-> Các phương pháp điều trị quáng gà phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản.

5. Day-blindness is often associated with certain eye disorders.
-> Quáng gà thường liên quan đến một số rối loạn về mắt.

6. Individuals with day-blindness may find it challenging to drive during the day.
-> Những người quáng gà có thể gặp khó khăn khi lái xe vào ban ngày.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Quáng gà” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM