Quản Trị Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
2978
quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng tiếng Anh gọi là Office administration
Định nghĩa về Quản trị văn phòng bạn nên biết:
Quản trị văn phòng được hiểu là một ngành học liên quan đến việc thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá và đảm bảo quá trình làm việc trong một văn phòng thuộc tổ chức, doanh nghiệp luôn đạt hiệu quả và năng suất tốt nhất.
Một người quản trị văn phòng phải chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi hệ thống, thường tập trung vào những mục tiêu cụ thể như là khoảng thời gian được cải thiện, doanh thu, sản lượng, bán hàng.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Quản trị văn phòng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)