Quá khứ của Foresee là gì?

0
1653
Quá khứ của Foresee

Động từ Foresee là động từ được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, trong học tập, trong các bài kiểm tra,…. Đồng thời Foresee còn là một động từ bất quy tắc rất thường gặp và không tuân theo quy tắc thông thường khi chia thì. Vậy quá khứ của Foresee là gì? Chia thì với động từ Foresee sao cho đúng? Mọi thắc mắc đều được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Foresee là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
foresee foresaw foreseen thấy trước

Ví dụ:

  • I don’t foresee any difficulties so long as we keep within budget.
  • He foresaw the need for cars that would be less polluting.
  • She could not have foreseen the consequences of turning down the job offer.

Quá khứ của Foresee là gì?

Cách chia động từ với Foresee

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn foresee foresee foresees foresee foresee foresee
Hiện tại tiếp diễn am foreseeing are foreseeing is foreseeing are foreseeing are foreseeing are foreseeing
Quá khứ đơn foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw
Quá khứ tiếp diễn was foreseeing were foreseeing was foreseeing were foreseeing were foreseeing were foreseeing
Hiện tại hoàn thành have foreseen have foreseen has foreseen have foreseen have foreseen have foreseen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been foreseeing have been foreseeing has been foreseeing have been foreseeing have been foreseeing have been foreseeing
Quá khứ hoàn thành had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing
Tương Lai will foresee will foresee will foresee will foresee will foresee will foresee
TL Tiếp Diễn will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing
Tương Lai hoàn thành will have foreseen will have foreseen will have foreseen will have foreseen will have foreseen will have foreseen
TL HT Tiếp Diễn will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would foresee would foresee would foresee would foresee would foresee would foresee
Conditional Perfect would have foreseen would have foreseen would have foreseen would have foreseen would have foreseen would have foreseen
Conditional Present Progressive would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing
Conditional Perfect Progressive would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing
Present Subjunctive foresee foresee foresee foresee foresee foresee
Past Subjunctive foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw
Past Perfect Subjunctive had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen
Imperative foresee Let′s foresee foresee

XEM THÊM: 12 thì trong tiếng Anh mà bạn cần biết

5/5 - (100 bình chọn)