Phụ lục hợp đồng thuê nhà theo mẫu đúng quy định pháp luật

0
5602
Phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm các thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, kèm theo là nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết. Đồng thời thể hiện rõ lý do, nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm. Việc tìm hiểu về phụ lục hợp đồng thuê nhà nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của hai bên.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đúng quy định pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                        …….., ngày … tháng … năm…

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..
Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………………
Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY:…………………………………………………………………………………………..
Đại diện:…………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………….. Fax:……………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản:……………………………………………………………………………………
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY…………………………………………………………………………………………
Đại diện: …………………………………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………….. Fax:…………………………………….
Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………
Sau khi xem xét về thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục hợp đồng thuê nhà số……. về …. đối với hợp đồng đã ký số …., ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:
1…………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………….
5. Điều khoản chung :
5.1  Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………….
5.2   Phụ lục hợp đồng thuê nhà được lập thành … bản, có nội dung và giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ …….
5.3   Phụ lục này là một phần không thể tách rời của HĐKT số… và có giá trị kể từ ngày ký…………

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
 
ĐẠI  DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà hay dùngVí dụ về mẫu phụ lục hợp đồng mua bán tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-o0o———————-

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 018 ngày 01/01/2019)
     Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại SN 123 phố M, phường B, thành phố C, tỉnh K. Chúng tôi gồm:
BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên C)
Ông: Nguyễn Văn Sinh        Sinh năm: 19xx
CMND/CCCD số: 012346789 do công an tỉnh M cấp ngày 12/12/2016
Hộ khẩu thường trú tại: SN 123 phố A, phường H, thành phố C, tỉnh D
Bà: Nguyễn Thị G          Sinh năm: 19xx
CMND/CCCD số: 0123456788 do công an tỉnh P cấp ngày 12/12/2015
Hộ khẩu thường trú tại: SN 123 phố A, phường Q, thành phố C, tỉnh D
BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY TNHH 1 thành viên ZYX
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 13456789, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Q cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/01/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 03/5/2018
Địa chỉ trụ sở chính: SN 345 phố D, phường H, thành phố C, tỉnh D
Đại diện bởi ông: Nguyễn Văn V Chức vụ: Giám đốc
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 123450689 do công an tỉnh D cấp ngày 31/12/2016
Hai bên cùng thống nhất lập phụ lục hợp đồng thuê nhà này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 018 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:
Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:
Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”
Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số 01263589 tại Ngân hàng X, tỉnh D, mang tên ông Nguyễn Văn A”
Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng mua bán ngày 4/01/2019 giữ nguyên và không thay đổi.
Điều 3: Phụ lục Hợp đồng mua bán này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và cũng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 01 mà hai bên đã ký kết ngày 01/01/2019.
Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất, ký và đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.
Phụ lục Hợp đồng được lập thành 4 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 2 bản làm bằng chứng.

ĐẠI DIỆN BÊN A
 
ĐẠI  DIỆN BÊN B

XEM THÊM: Mẫu phụ lục hợp đồng cập nhật nôi dung theo quy định mới

Lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng thuê nhà

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng mua bán, người soạn thảo cần phải bảo đảm các yếu tố như:

  • Bảo đảm đúng về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng: phụ lục hợp đồng thuê nhà phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trong trường hợp mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hay chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng phải tuân theo đúng các quy định đó.
  • Bảo đảm đúng về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng:

Về nguyên tắc, nội dung của phụ lục hợp đồng thuê nhà được các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, thiện chí, bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu về nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những quy định cụ thể không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.
Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội và được cộng đồng thừa nhận, tôn trọng.

  • Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.
  • Đảm bảo người giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện tham gia
  • Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán có năng lực hành vi dân sự.
  • Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần phải lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

KẾT LUẬN: Bạn có thể sử dụng phụ lục hợp đồng thuê nhà trong nhiều trường hợp khác nhau như: trong những trường hợp thay đổi, bổ sung hợp đồng về mua bán, thuê nhà, xây dựng, kinh tế, lao động,…. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích mà bạn đang tìm kiếm.

5/5 - (100 bình chọn)