Home Chưa phân loại Phòng Khám Đa Khoa Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Phòng Khám Đa Khoa Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Phòng khám đa khoa được gọi là General clinic, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒen.ər.əl ˈklɪn.ɪk/.

Phòng khám đa khoa “General clinic” là một cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng quát và đa dạng. Phòng khám đa khoa là nơi mà người bệnh có thể đến để được kiểm tra sức khỏe định kỳ, điều trị các bệnh nhỏ, và nhận tư vấn chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “phòng khám đa khoa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. General health care: Chăm sóc sức khỏe tổng quát
 2. Primary care: Chăm sóc sức khỏe cơ bản
 3. Routine check-up: Kiểm tra định kỳ
 4. Preventive care: Chăm sóc phòng ngừa
 5. Family medicine: Y học gia đình
 6. General practitioner: Bác sĩ đa khoa
 7. Common illnesses: Những bệnh thông thường
 8. Health consultation: Tư vấn sức khỏe
 9. Non-specialized care: Chăm sóc không chuyên sâu
 10. Basic medical services: Dịch vụ y tế cơ bản

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “General clinic” với nghĩa là “phòng khám đa khoa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I visited the general clinic for my routine check-up.
  => Tôi đến phòng khám đa khoa để kiểm tra định kỳ.
 2. The general clinic offers a wide range of health services.
  => Phòng khám đa khoa cung cấp nhiều dịch vụ sức khỏe.
 3. The general clinic is equipped to handle common illnesses.
  => Phòng khám đa khoa được trang bị để điều trị những bệnh thông thường.
 4. Patients can receive basic medical services at the general clinic.
  => Bệnh nhân có thể nhận các dịch vụ y tế cơ bản tại phòng khám đa khoa.
 5. The general clinic provides health consultations for families.
  => Phòng khám đa khoa cung cấp tư vấn sức khỏe cho gia đình.
 6. Families often choose the general clinic for primary care needs.
  => Gia đình thường chọn phòng khám đa khoa cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản.
 7. Non-specialized care is available at the general clinic.
  => Chăm sóc không chuyên sâu có sẵn tại phòng khám đa khoa.
 8. The general clinic emphasizes preventive care.
  => Phòng khám đa khoa nhấn mạnh chăm sóc phòng ngừa.
 9. The general clinic focuses on promoting overall health.
  => Phòng khám đa khoa tập trung vào việc tăng cường sức khỏe tổng thể.
 10. I went to the general clinic for a general health check-up.
  => Tôi đến phòng khám đa khoa để kiểm tra sức khỏe tổng thể.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM