Phòng ăn tiếng Anh là – 1 số ví dụ

0
3461
Phòng ăn tiếng anh là gì

Một trong những từ vựng khá thông dụng về nhà ở trong tiếng Anh là phòng ăn. Từ này được sử dụng khá nhiều trong những cuộc hội thoại khác nhau trong tiếng Anh. Hãy cùng JES tìm hiểu về định nghĩa, cách phát âm cũng như cách sử dụng của từ phòng ăn.
Đầu tiên là định nghĩa cũng như cách phát âm của từ phòng ăn:

Tiếng Anh Phát âm
Phòng ăn dining room  /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/

Với cách phát âm của tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ giống nhau nên khá dễ học cho bạn đọc.
Theo định nghĩa từ Cambridge từ dining room có nghĩa là: a room in which meals are eaten theo tiếng việt: một căn phòng mà ngườ ta dùng để ăn.
Dinning room được sử dụng như một danh từ trong tiếng Anh. Dưới đây là một vài ví dụ về cách sử dụng của nó:

  • She sat in the dining room, enthroned on an old high-backed chair.

Nghĩa tiếng việt: Cô ngồi trong phòng ăn, mê mẩn trên chiếc ghế tựa lưng cao cũ kỹ.

  • Breakfast is served in the dining room from 8.30-10.

Nghĩa tiếng việt: Bữa sáng được phục vụ trong phòng ăn từ 08:30 – 10.
Hi vọng những kiến thức mà JES cung cấp sẽ giúp được bạn trong việc học từ vựng.

5/5 - (100 bình chọn)