Phiếu Xuất Kho Tiếng Anh Là Gì?

0
1207

Phiếu xuất kho tiếng Anh gọi là delivery bill
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Phiếu xuất kho có thể bạn quan tâm:

 • Multimodal/Combined transport operation = MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 • NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 • Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 • National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
 • Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
 • Negotiable: chuyển nhượng được
 • Negotiate/negotiation: đàm phán
 • Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
 • Net weight: khối lượng tịnh
 • Nominated Bank :Ngân hàng được chỉ định
 • Nominated: hàng chỉ định
 • Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Phiếu xuất kho tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)