Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu dùng để làm gì

0
2157
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (được ký hiệu là HK02) nhằm sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu và nhân khẩu. Vậy, mẫu giấy này được dùng khi nào và được ghi như thế nào. Hãy cùng JES tham khảo bài viết dưới đây.

Khi nào cần dùng đến phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu?

Căn cứ dựa theo khoản 2, Điều 3 Thông tư 36/2014/TT-BCA có quy định như sau:
Điều 3. Các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký và quản lý cư trú
Các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký và quản lý cư trú (sau đây viết gọn là biểu mẫu) được ký hiệu là HK, gồm có:
Bản khai nhân khẩu (được ký hiệu là HK01) được sử dụng để công dân từ đủ 14 tuổi trở lên kê khai trong các trường hợp:

  • Khi làm thủ tục đăng ký tạm trú, đăng ký thường trú.
  • Đã đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú nhưng chưa khai Bản khai nhân khẩu lần nào;

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được sử dụng nhằm thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: đăng ký tạm trú; đăng ký thường trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu và sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký tạm trú, thường trú, xóa đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú; tách sổ hộ khẩu; cấp giấy chuyển hộ khẩu, đổi và cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú hay gia hạn tạm trú. Khi có thay đổi các nội dung thông tin trong bản khai nhân khẩu thì công dân cần khai bổ sung bằng mẫu HK02, chuyển cho cơ quan đăng ký và quản lý cư trú.
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 36/2014 của Bộ Công an có hướng dẫn cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cụ thể:
Điều 9. Cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu
1. Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” được ghi cụ thể như sau:

  • Trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc có thể sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ và tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, cũng như mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;
  • Trường hợp chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc là sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi đầy đủ họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc có thể sổ tạm trú và mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;
  • Trường hợp điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký tạm trú; xóa đăng ký thường trú, tách sổ hộ khẩu; đổi và cấp lại sổ tạm trú; sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc giấy xác nhận trước đây đã có đăng ký thường trú thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt các nội dung trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
3. Mục “Ý kiến của chủ hộ”: cần ghi rõ ý kiến của chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có sự đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký, cũng như ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
4. Mục “Xác nhận của Công an” được ghi như sau:
a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã có đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền về đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm có: những thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); địa chỉ đã đăng ký thường trú; ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc có thể xóa đăng ký thường trú;
b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận về việc bị mất. Nội dung xác nhận gồm có: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu mới.
5. Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng chính là người có thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu thì công dân cần thực hiện kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu”.
XEM THÊM: Cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đúng chuẩn
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được dùng để làm gì? Với những chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ phần nào hiểu hơn về các nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)