Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cho con theo mẫu

0
1179
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu cho con

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cho con là một trong những thành phần không thể thiếu khi muốn thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu hay thủ tục tách hộ khẩu cho con. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về mẫu phiếu này.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cho con theo mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi:……………………………………..…………………………………………………………………….
I. Thông tin về người viết phiếu báo
1. Họ và tên (1):……………………………….…….. 2. Giới tính: ………………………………..……
3. CMND số:…………………………….……..…… 4. Hộ chiếu số: …………………..…….………………..
5. Nơi thường trú: ……………………….…………………..………………………………………………………..
6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………..………………….……………………………..………..……………….
7. Số điện thoại liên hệ:………….…………………………………………………………………………
II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
1. Họ và tên (1):…………………………………………….. ………2. Giới tính: ………….…..………….
3. Ngày, tháng, năm sinh:……/…..….…/…4. Dân tộc: ………5. Quốc tịch:…….………..……
6. CMND số:…………………..…… …………..…… 7. Hộ chiếu số: ………………….……..…………….
8. Nơi sinh: …………………….…………..………………….……………………………………………………….
9. Quê quán: …………………….…………..……………….…………………………………….…………………..
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….………………………..………………………………………………..
11. Nơi thường trú: …………………………..………………………….…………………………………………..
12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……..…….….……………..………..………..…………………………….….…
Số điện thoại liên hệ:………….……..………………………..…………………………….….………………
13. Họ và tên chủ hộ:…………..………….….……..14. Quan hệ với chủ hộ:……………………..
15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………..……………….……..….……………………
16. Những người cùng thay đổi:
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………….…………………………………………………….
.…………………………………………………………….………………………….……………………………………….
                                                    ……….………ngày ………tháng………..năm…….……

                                            TRƯỞNG CÔNG AN:………………………………………..
                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu
(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩn và nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú và tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu …
(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là có đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cho con.
(4) Áp dụng đối với các trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú, cũng như trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.
Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu cho con

Yêu cầu chung khi ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

  • Viết chữ rõ ràng, không viết tắt,  cùng một loại mực.
  • Nếu không biết chữ, không tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ. Người kê khai hộ phải ký và ghi rõ họ tên.
  • Không tự ý tẩy xóa và sửa chữa làm sai lệch nội dung đã ghi.
  • Căn cứ vào giấy khai sinh, CMND (hoặc căn cước công dân), sổ hộ khẩu, hộ chiếu… để ghi thông tin cá nhân cho chính xác và đầy đủ.
  • Ghi tên cơ quan Công an trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cho con: Trong các mẫu khai, ở hai dòng trên cùng ngang với dòng “Cộng hòa Xã hội Việt Nam….”. Dòng trên cần ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp và dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền cấp các giấy tờ, sổ hộ khẩu. Ví dụ: CÔNG AN TỈNH…. (dòng trên); CÔNG AN THÀNH PHỐ…. (dòng dưới)

XEM THÊM: Cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đúng chuẩn
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cho con mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Hy vọng, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)