Phí Đóng Gói Tiếng Anh Là Gì?

0
2034
phí đóng gói

Phí đóng gói tiếng Anh gọi là pack fee
Định nghĩa về Phí đóng gói bạn cần biết:
Phí hay lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ. Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước.
Bản chất nó là biểu hiện giá trị bằng tiền của thù lao, giá cả và chi phí bỏ ra để thực hiện hoặc buộc phải thực hiện một hoạt động nhất định nào. Việc thu phí, thu lệ phí thường được quy định cụ thể ở mỗi quốc nội.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Phí đóng gói tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)