Phân biệt Văn phòng Luật và Công ty Luật

0
3249
phân biệt

Văn phòng luậtCông ty luật có giống nhau không? Tại sao mọi người thường so sánh giữa Văn phòng luật và Công ty luật?  Theo quy định tại khoản 2 điều 33 và khoản 5 điều 34 của Luật Luật sư 2012 thì tên của văn phòng luật sư do luật sư tự lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư“. Tên gọi của công ty luật hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn.
Tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hay“công ty luật trách nhiệm hữu hạn”. Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Xem thêm: Văn Phòng Luật GVLAWYERS
Mặc dù cả 2 đều là tổ chức hành nghề luật sư, thực hiện các dịch vụ pháp lý, nhận thù lao từ khách hàng. Nhưng cả hai đều có những điểm khác nhau cụ thể. Bây giờ chúng ta hãy cùng so sánh thử Văn phòng Luật và Công ty Luật nhé
công ty luật

Văn phòng luật

a, Khái niệm

Tuy chưa có một khái niệm chính thức nhưng có thể hiểu văn phòng luật sư là một trong các hình thức, tổ chức hành nghề của luật sư (cùng công ty luật).

b, Loại hình doanh nghiệp 

-Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
-Doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
-Mỗi cá nhân chủ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
-Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

c, Quyền hạn của văn phòng luật sư

-Thực hiện các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác.
-Nhận thù lao luật sư, tiền thưởng từ khách hàng.
-Thuê luật sư và nhân viên không phân biệt quốc tịch, quan điểm chính trị, tôn giáo để làm việc cho văn phòng luật sư chính pháp và các chi nhánh  của văn phòng ở trong và ngoài nước .
-Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
-Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Công ty luật

a, Khái niệm

Là hình thức tổ chức hành nghề luật sư (cùng với văn phòng luật  sư) là công ty hoạt động trong lĩnh vực luật/pháp lý và được sở tư pháp, nơi có đoàn luật sư mà giám đốc hoặc chủ sở hữu công ty luật là thành viên cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
Công ty luật bao gồm : Công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

b, Loại hình doanh nghiệp

-Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.
-Công ty luật hợp danh do ít nhất 2 luật sư thành lập. công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.
-Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm : công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
-Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do 1 luật sư thành lập và làm chủ sở hữu
-Các thành viên công ty luật , công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm giám đốc công ty.

c, Quyền hạn của công ty luật

Đối với công ty luật hợp danh

+Phải có ý nhất là 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.
+Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
+Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
+Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

+Tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh, được nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
+Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bố và sử dụng vốn.
+Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
+Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
+Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
+Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.
+Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
+Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.
+Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
+Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật

Chọn văn phòng luật hay công ty luật ?

5/5 - (100 bình chọn)