Home Học tiếng Anh Phân biệt Take và Get

Phân biệt Take và Get

Phân biệt Take và Get

Hai động từ “Take” và “Get” có ý nghĩa gần giống nhau trong tiếng Anh, đều nói về việc hành động ‘lấy’. Nó rất nhiều thành ngữ đi kèm, quy tắc cũng rất nhiều nên cũng khó phân biệt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân biệt chúng và thực hành ở phần bài tập cuối bài nhé.
GET

1. Take

“Take” có thể hiểu là lấy được, cầm, chuyển (carry, move) cái đó từ vị trí này đến vị trí khác.
“Take” được sử dụng khi hành động được thực hiện bởi chủ thể/ chủ ngữ.
Ví dụ:
– Tom takes an English book. (Tom tự lấy quyển sách đó, không phải do ai đưa)
Tom lấy một quyển sách tiếng Anh.
Do đó, “take” thể hiện hành động chủ động.
Ví dụ:
– I take a shower. (Tôi đi tắm).

2. Get

“Get” có thể hiểu là nhận được (receive, obtain).
“Get” được sử dụng khi không có hành động gì từ chủ thể/ chủ ngữ.
Ví dụ:
– Tom gets an English book.
Tom nhận một quyển sách tiếng Anh. (Nghĩa là, người khác đưa cho Tom quyển sách, Tom không thực hiện hành động đó.)
– She got a new job. (Cô ấy đã có một công việc mới).

 • Do đó, “get” thể hiện hành động bị động.

Ví dụ:
– I get you. (Mình hiểu ý bạn rồi).

Bài tập: Điền dạng đúng của take/get vào những ô trống.

 1. A boy_______us to our room.
 2. This room_______very little sunshine.
 3. I forgot to_______my bag with me when I got off the bus.
 4. What did you_______for your birthday?
 5. Did you manage to_______tickets for the concert?
 6. All she_______was her passport and driving licence.

Đáp án:

 1. took
 2. gets
 3. take
 4. get
 5. get
 6. had taken

Take và get mặc dù khó phân biệt nhưng giờ bạn đọc xong bài viết này thì bạn có thể dễ phân biệt hơn được rồi phải không?. Hãy share nếu thấy bài viết này hữu ích và theo dõi để cập nhật những bài viết mới nhất nhé.
Chúc các bạn thành công

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM