Home Học tiếng Anh Từ điển Nước sinh hoạt tiếng anh là gì

Nước sinh hoạt tiếng anh là gì

“Water for domestic use” hoặc “Household water” là các cách diễn đạt từ “nước sinh hoạt” sang tiếng Anh. “Nước sinh hoạt” thường ám chỉ nước được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày trong gia đình, như nước uống, nấu ăn, rửa tay, tắm, vệ sinh cá nhân, và các công việc khác liên quan đến sinh hoạt hàng ngày. Phiên âm của cụm từ “Water for domestic use”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Water for domestic use: /ˈwɔːtər fɔːr dəˈmɛstɪk juːs/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Water for domestic use: /ˈwɔːtə fɔː dəˈmɛstɪk juːs/

Dưới đây là các từ vựng chứa từ “nước sinh hoạt” trong tiếng Anh:

 • Water Supply System: Hệ thống cung cấp nước.
 • Potable Water: Nước uống, nước có thể uống được.
 • Water Distribution: Phân phối nước.
 • Water Source: Nguồn nước.
 • Water Treatment: Xử lý nước.
 • Hydrant: Vòi cứu hỏa, vòi nước.
 • Reservoir: Hồ chứa nước.
 • Aquifer: Tầng chứa nước dưới đất, đáy nguồn nước.
 • Water Conservation: Bảo tồn nước.
 • Desalination: Quá trình lọc muối, chế biến nước biển thành nước ngọt.

Một số câu ví dụ chứa từ “nước sinh hoạt” trong tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt:

 1. The city is investing in upgrading its water supply infrastructure to ensure a reliable source of potable water for residents. =>Thành phố đang đầu tư nâng cấp hạ tầng cung cấp nước để đảm bảo nguồn nước uống an toàn cho cư dân.
 2. Water conservation is crucial in arid regions to sustain a steady water supply for both household and agricultural needs. =>Bảo tồn nước là rất quan trọng ở các vùng khô hanh để duy trì nguồn nước ổn định cho cả nhu cầu sinh hoạt và nông nghiệp.
 3. Efficient water treatment plants play a vital role in ensuring the quality of the domestic water supply. =>Nhà máy xử lý nước hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt.
 4. Communities in rural areas often rely on wells as their primary water source for household use. =>Cộng đồng ở các vùng nông thôn thường phải dựa vào giếng làm nguồn nước chính cho sinh hoạt gia đình.
 5. Desalination technologies are being explored as a solution to address water scarcity in coastal regions with limited fresh water sources. =>Công nghệ lọc muối đang được nghiên cứu như một giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu nước ở các khu vực ven biển có nguồn nước ngọt hạn chế.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM