Home Định Nghĩa Nước giặt tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Nước giặt tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Nước giặt tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Nước giặt tiếng Anh là gì? Muốn biết từ này viết thế nào trong tiếng Anh thì theo dõi bài viết này của JES nhé!

Ý nghĩa Ví dụ
Washing liquid nước giặt Washing liquid is a liquid used in a washing machine
to wash clothes.

Vì đây là danh từ ghép nên sẽ phát âm tách biệt. Có hai cách để nói từ washing theo tiếng Anh – Anh (BrE) và Anh – Mỹ (NAmE), còn từ liquid thì chỉ có một cách đọc, cụ thể theo từ điển Oxford như sau:

  • Giọng Anh – Anh (BrE): /ˈwɒʃɪŋ/ /ˈlɪkwɪd/
  • Giọng Anh – Mỹ (NAmE): /ˈwɑːʃɪŋ/ /ˈlɪkwɪd/

Dưới đây là một số ví dụ minh họa để các bạn hiểu rõ hơn cách dùng và vị trí của từ trong câu:

  1. Add your clothes to the machine and measure washing liquid with the dosing ball. (Cho quần áo vào máy giặt và đong nước giặt bằng cách dùng quả cầu định lượng)
  2. Washing liquid is easy to pour and work great for spot-cleaning grease stains and ground-in dirt. (Nước giặt thì dễ đổ và hoạt động hiệu quả để làm sạch tại chỗ các vết dầu mỡ và bụi bẩn)
  3. Washing liquid for top-loading machine is invented to work effectively in a high-water environment. (Nước giặt cho máy giặt cửa trên được phát minh để hoạt động hiệu quả trong môi trường nhiều nước)

Hi vọng bài viết giúp ích cho bạn trong việc tìm lời giải đáp cho câu hỏi nước giặt tiếng Anh là gì.