Home Học tiếng Anh Nối mi tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Nối mi tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Nối mi” có nghĩa là Eyelash Extensions với phiên âm /ˈaɪˌlæʃ ɪkˈstɛnʃənz/

Một số từ liên quan đến “Nối mi”

  • Individual Lash Extensions – /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl læʃ ɪkˈstɛnʃənz/: Nối từng sợi lông mi riêng lẻ.
  • Volume Lash Extensions – /ˈvɒl.juːm læʃ ɪkˈstɛnʃənz/: Nối mi tạo độ dày và độ đậm.
  • Eyelash Adhesive – /ˈaɪˌlæʃ ədˈhiːsɪv/: Keo dùng để dính lông mi giả.
  • Eyelash Technician – /ˈaɪˌlæʃ tɛkˈnɪʃən/: Người chuyên nghiệp thực hiện dịch vụ nối mi.
  • Lash Studio – /læʃ ˈstuːdiəʊ/: Cửa hàng chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ nối mi.
  • Eyelash Curling – /ˈaɪˌlæʃ ˈkɜrlɪŋ/: Bấm mi.
  • Classic Lash Extensions – /ˈklæsɪk læʃ ɪkˈstɛnʃənz/: Nối mi theo phong cách truyền thống.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Nối mi” và dịch nghĩa

1. She went to the salon to get eyelash extensions for a more glamorous look before her wedding.
=> Cô ấy đến salon để nối mi tạo nên vẻ quyến rũ hơn trước đám cưới.

2. Eyelash extensions can give the illusion of thicker and longer lashes without the need for mascara.
=> Nối mi có thể tạo ấn tượng về lông mi dày và dài mà không cần sử dụng mascara.

3. The lash technician carefully applied each eyelash extension, ensuring a natural and seamless appearance.
=> Người kỹ thuật nối mi cẩn thận đính từng sợi lông mi, đảm bảo vẻ tự nhiên và mượt mà.

4. After getting eyelash extensions, she woke up every morning with effortlessly beautiful and defined eyes.
=> Sau khi nối mi, cô ấy thức dậy mỗi sáng với đôi mắt tự nhiên đẹp và rõ nét.

5. The lash studio offers a variety of eyelash extensions, allowing clients to choose the style that suits them best.
=> Cửa hàng nối mi cung cấp nhiều loại dịch vụ, giúp khách hàng chọn lựa phong cách phù hợp nhất.

6. She opted for volume eyelash extensions to achieve a more dramatic and bold look for the special event.
=> Cô ấy chọn dịch vụ nối mi theo phong cách tạo độ dày để có vẻ ngoại hình mạnh mẽ và ấn tượng cho sự kiện đặc biệt.

7. Eyelash extensions are a popular choice for those who want to enhance their natural beauty with minimal daily effort.
=> Nối mi là sự lựa chọn phổ biến cho những người muốn làm tăng vẻ đẹp tự nhiên một cách tối thiểu hàng ngày.

8. The eyelash curling service is often combined with eyelash extensions to achieve a lifted and curled effect.
=> Dịch vụ làm cong lông mi thường được kết hợp với nối mi để tạo ra hiệu ứng nâng và cong.

9. Classic eyelash extensions offer a timeless and elegant look, perfect for those who prefer a more understated appearance.
=> Nối mi theo phong cách cổ điển mang đến vẻ ngoại hình thanh lịch và tinh tế, phù hợp cho những người ưa thích vẻ ngoại hình tinh tế.

10. She was thrilled with her new eyelash extensions, as they added a touch of allure and sophistication to her overall look.
=> Cô ấy rất hạnh phúc với nối mi mới của mình, vì chúng thêm vào vẻ quyến rũ và sự tinh tế cho vẻ tổng thể.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn