Những mẫu báo cáo công việc được sử dụng phổ biến nhất

0
1733
Mẫu báo cáo công việc

Mẫu báo cáo công việc là mẫu báo cáo dùng để hệ thống lại công việc theo năm, theo tháng, theo tuần hoặc theo ngày. Nhằm giúp quản lý công việc dễ dàng giữa các cá nhân hay bộ phân trong doanh nghiệp. Mỗi mẫu báo cáo cần có những nội dung cần thiết nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết về các mẫu sau đây, để có những lựa chọn phù hợp với mục đích công việc của mình.

Mẫu báo cáo công việc được sử dụng phổ biến nhất

Mẫu báo cáo công việc theo năm

CÔNG TY……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM ……….
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….
Phòng/ban:………………………………………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………………………………………
Tình hình tôi thực hiện công việc trong năm ………………….như sau:
1. Tự đánh giá về thái độ đối với công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên:
………………………………………………………………………………………………………………
2. Đánh giá mức độ hoàn thiện công việc được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được):
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Đề xuất sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị:
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Đưa ra mong muốn của bản thân:
……………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến đóng góp của Trưởng phòng Người báo cáo

Mẫu báo cáo công việc theo tháng

CÔNG TY……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

…ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG
Từ ngày:…/…/…. Đến ngày: …/…/…
Họ và tên:…………………………………….Bộ phận:…………………………………………………

Stt Nội dung cụ thể công việc cụ đã thực hiện Khối lượng công việc Bản thân tự đánh giá Trưởng Bộ phận nhận xét
Mức độ % hoàn thành Mức độ % chất lượng Mức độ % hoàn thành Mức độ % chất lượng
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đề xuất, góp ý, kiến nghị của người làm mẫu báo cáo công việc về công việc muốn làm, phương tiện, công cụ và môi trường làm việc:
………………………………………………………………………………………………………………
Đánh giá, góp ý của Trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ trách nhiệm, kỹ năng làm việc được trình bày trong mẫu báo cáo:
……………………………………………………………………………………………………………….

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
 
NGƯỜI BÁO CÁO
 

Mẫu báo cáo công việc theo ngày

TÊN CÔNG TY

————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

                                                                   ………, ngày ….tháng …..năm …..

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Họ và tên:……………………………Chức vụ: …………………..Bộ phận công tác:…………….
Thời gian thực hiện: ……………………………Tháng:……….Năm:……………………………….

T

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM
(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1 01/10/20…
2
3
4
5
6

Ghi chú: File mẫu báo cáo công việc đã gửi vào email của các bộ phận.

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

Mẫu báo cáo công việc theo tuần

CÔNG TY TNHH…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     ……………., ngày……..tháng………năm……….

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

TUẦN …..
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..
Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………………

TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
1
2
3
4

Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết vào mẫu báo cáo công việc.
                                                                                      NGƯỜI BÁO CÁO
XEM THÊM: Mẫu báo cáo thử việc

Lưu ý khi viết mẫu báo cáo công việc theo năm, tháng, ngày, tuần

Viết mẫu báo cáo công việc là việc không hề đơn giản và bạn sẽ cần phải lưu ý những điều sau đây:

  • Ai là người nhận báo cáo?
  • Thông tin thu thập phải chính xác, cụ thể thông qua các thống kê, dữ liệu tài chính, bảng biểu… nhằm giúp cho người đọc dễ hiểu và có thiện cảm hơn về mẫu báo cáo.
  • Bố cục báo cáo cần phải đầy đủ các thông tin như: tiêu đề, tóm tắt dự án, phần giới thiệu, phần nội dung chính, kết luận và đề xuất. Tất cả những nội dung này cần được trình bày logic, theo trình tự hợp lý.
  • Kiểm tra kỹ trước khi gửi để đảm bảo ngôn ngữ được sử dụng rõ ràng, mạch lạc và đúng các thuật ngữ trong ngành. Bạn cũng nên chia báo cáo thành các phần nhỏ để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt ý chính.

XEM THÊM: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Kết luận

Với những mẫu báo cáo công việc trên, bạn đọc có thể tham khảo và chọn những mẫu phù hợp với công việc hay mục đích báo cáo của mình hơn.

5/5 - (100 bình chọn)