Home Học tiếng Anh Từ điển Nhịp thở tiếng anh là gì

Nhịp thở tiếng anh là gì

Nhịp thở tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “breathing rhythm”.

Đây là cụm từ mô tả cách mà một người hít thở và thở ra, bao gồm tần suất và sự đều đặn của quá trình hô hấp.

Phiên âm của cụm từ “breathing rhythm”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈbriðɪŋ ˈrɪðəm/ (đọc là “bree-thIng ri-dhêm”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈbriːðɪŋ ˈrɪðəm/ (đọc là “breeth-ing ri-dhêm”).

Nhịp thở tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “nhịp thở” trong tiếng Anh:

 • Inhale (v): Hít vào, thở vào.
 • Exhale (v): Thở ra, hơi ra.
 • Respiration (n): Quá trình hô hấp, sự thở.
 • Rhythm (n): Nhịp, nhịp điệu.
 • Pulmonary (adj): Thuộc về phổi.
 • Shallow (adj): Nhẹ, nông (đối với việc thở).
 • Deep (adj): Sâu (đối với việc thở).
 • Breathlessness (n): Tình trạng không thở được, khó thở.
 • Sigh (n, v): Tiếng thở dài, thở dài.
 • Oxygenate (v): Cung cấp oxy, làm giàu oxy.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “nhịp thở” trong tiếng Anh:

 1. She took a deep breath and exhaled slowly, trying to calm her nerves before the important presentation. Cô ấy hít thở sâu và thở ra chậm rãi, cố gắng làm dịu bớt căng thẳng trước bài thuyết trình quan trọng.
 2. The athlete’s breathing rhythm changed as he approached the finish line, reflecting the intensity of the race. Nhịp thở của vận động viên thay đổi khi anh ta đến gần đường đua, phản ánh sự căng trước sức mạnh của cuộc đua.
 3. During meditation, focus on your respiration, inhaling positivity and exhaling negativity. Trong lúc thiền, hãy tập trung vào nhịp thở của bạn, hít vào tích cực và thở ra tiêu cực.
 4. The doctor observed the patient’s shallow breathing and recommended breathing exercises to improve lung capacity. Bác sĩ quan sát nhịp thở nhẹ của bệnh nhân và đề xuất các bài tập thở để cải thiện dung tích phổi.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM