Nhiệm vụ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

0
4193
nhiệm vụ của Đảng viên

Hôm nay, mình xin giới thiệu tới bạn đọc về các nhiệm vụ của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích và hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ mà một người Đảng viên nên biết.

Đảng viên là gì?

Trước khi giới thiệu về nhiệm vụ của Đảng viên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Đảng viên là gì nhé!
Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những chiến sĩ cách mạng, trong đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dân tộc Việt Nam. Những người suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lao động và giai cấp công nhân lên trên lợi ích cá nhân, tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Người có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Nhiệm vụ của Đảng viên

Nhiệm vụ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 như sau:

  • Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, trình độ kiến thức, lối sống lành mạnh, cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng.
  • Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều mà đảng viên không được làm.
  • Trung thành tuyệt đối với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
  • Liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của nhân dân.
  • Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở của nhân dân. Tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  • Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; tuân thủ kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định mà Đảng đưa ra.

nhiệm vụ của Đảng viên

Quyền của Đảng viên

Bên cạnh những nhiệm vụ của Đảng viên, theo Mục 2 Quy định 29- QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, thì Đảng viên có các quyền như sau:
Khoản 1:Quyền của đảng viên trong việc đề cử, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.
Tuân thủ thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
Khoản 2: Quyền được thông tin của đảng viên
Định kỳ hàng tháng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng cung cấp thông tin cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;
Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước và thế giới. Tất cả những thông tin đó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Khoản 3: Đảng viên được thông báo ý kiến nhận xét từ cấp ủy nơi làm việc và nơi cư trú. Khi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được trình bày ý kiến với cấp ủy Đảng và tổ chức đảng khi xem xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.
Khoản 4: Quyền của đảng viên trong việc phê bình, chất vấn tổ chức đảng và đảng viên, báo cáo, kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm.
XEM THÊM: Đơn xin vào Đảng

Kết luận

Khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, thì những kiến thức trên là vô cùng quan trọng đối với một bạn Đảng viên. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về nhiệm vụ của Đảng viên. Từ đó, bản thân có những cái nhìn đúng đắn hơn trong tương lai, trong lí tưởng của Đảng.

5/5 - (100 bình chọn)