Home Định Nghĩa Nhãn hiệu tiếng Anh là gì?

Nhãn hiệu tiếng Anh là gì?

Nhãn hiệu tiếng Anh là gì?

Nhãn hiệu tiếng Anhbrand.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ Nhãn hiệu tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

  • Thương hiệu mẹ (tiếng Anh là Parent Brand)
  • Định vị thương hiệu (tiếng Anh là Brand Positioning)
  • Xây dựng thương hiệu (tiếng Anh là Branding)
  • Hợp tác thương hiệu (tiếng Anh là Co-branding)
  • Thương hiệu bảo chứng (tiếng Anh là Endorsed Brand)
  • Kiến trúc thương hiệu (tiếng Anh là  Brand Architecture)
  • Mở rộng thương hiệu (tiếng Anh là Brand Extension)
  • Tài sản thương hiệu (tiếng Anh là Brand equity)
  • Hài hòa hóa thương hiệu (tiếng Anh là Brand Harmonization )

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi Nhãn hiệu tiếng Anh là gì ở đầu bài.