Home Học tiếng Anh Nhà xưởng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Nhà xưởng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Nhà xưởng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Bạn đang muốn tìm hiểu về nhà xưởng trong tiếng anh? Nhà xưởng là từ hay xuất hiện trong những đoạn hội thoại trong kinh doanh của người nước ngoài. Hãy cũng JES tìm hiểu về định nghĩa cũng như một số ví dụ về từ này nhé.
Đầu tiên JES sẽ cung cấp cho bạn về định nghĩa của nhà xường và cách phát âm của nó trong tiếng anh:

 Tiếng AnhPhiên âm Anh Anh Phiên âm Anh Mỹ
 Nhà xưởng Factory /ˈfæk.tər.i/  /ˈfæk.tɚ.i/

Cụ thể định nghĩa của từ Factory theo từ điển Cambridge là : “a building or set of buildings where large amounts of goods are made using machines” tức là là một tòa nhà hay một dãy tòa nhà nơi có rất nhiều máy móc.
Dưới đây là cách sử dụng Factory trong tiếng anh, Factory được dùng như một danh từ trong tiếng anh:

  • The factory supplies electrical components for cars.

Nghĩa tiếng việt: Nhà máy cung cấp linh kiện ô tôThe company plans to shut down four factories and cut 10 000 jobs.

  • The company plans to shut down four factories and cut 10 000 jobs.

Nghĩa tiếng việt: Công ty có kế hoạch đóng cửa bốn nhà máy và cắt giảm 10.000 việc làm.