Home Học tiếng Anh Nha sĩ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Nha sĩ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Nha sĩ” có nghĩa là Dentist với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈdentɪst/

Một số từ liên quan đến “Nha sĩ”

  • Dental Clinic – /ˈdɛntəl ˈklɪn.ɪk/: Phòng mạch nha khoa
  • Toothache – /ˈtuːθ.eɪk/: Đau răng
  • Oral Hygiene – /ˈɔː.rəl ˈhaɪ.dʒiːn/: Vệ sinh miệng
  • Dental X-ray – /ˈdɛntəl ˈɛksreɪ/: X-quang nha khoa
  • Cavity – /ˈkæv.ɪ.ti/: Sâu răng
  • Tooth Extraction – /tuːθ ɪkˈstræk.ʃən/: Nhổ răng
  • Orthodontics – /ˌɔːr.θoʊˈdɑːn.tɪks/: Nha khoa chỉnh nha
  • Gingivitis – /ˌdʒɪn.dʒəˈvaɪ.tɪs/: Viêm nướu
  • Denture – /ˈdɛn.tʃər/: Răng giả
  • Tooth Decay – /tuːθ dɪˈkeɪ/: Sâu răng

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Nha sĩ” và dịch nghĩa

1. I have an appointment with the dentist to get my teeth cleaned.

=> Tôi có một cuộc hẹn với nha sĩ để làm sạch răng.

2. After years of neglect, I finally went to the dentist for a check-up.

=> Sau nhiều năm sao lãng, cuối cùng tôi đã đến nha sĩ để kiểm tra.

3. My dentist recommended using fluoride toothpaste for better oral health.

=> Nha sĩ của tôi khuyến khích sử dụng kem đánh răng có chứa fluoride để cải thiện sức khỏe nướu.

4. The dentist filled the cavity in my tooth to prevent further decay.

=> Nha sĩ đã lấp đầy lỗ sâu trên răng của tôi để ngăn chặn sự suy giảm tiếp theo.

5. Many children feel anxious before visiting the dentist for the first time.

=> Nhiều trẻ em cảm thấy lo lắng trước khi đến thăm nha sĩ lần đầu tiên.

6. Regular check-ups with the dentist are crucial for maintaining good oral hygiene.

=> Việc kiểm tra định kỳ với nha sĩ là quan trọng để duy trì vệ sinh miệng tốt.

7. The dentist recommended braces to correct the alignment of my teeth.

=> Nha sĩ khuyến nghị đeo nha chỉnh răng để sửa chữa việc sắp xếp răng của tôi.

8. If you experience persistent tooth pain, it’s essential to consult a dentist.

=> Nếu bạn gặp đau răng kéo dài, việc tham khảo ý kiến của nha sĩ là quan trọng.

9. The dentist explained the importance of flossing in preventing gum disease.

=> Nha sĩ giải thích tầm quan trọng của việc sử dụng chỉ nha khoa để ngăn chặn bệnh nướu.

10. Many people avoid going to the dentist due to fear, but regular check-ups are crucial for oral health.

=> Nhiều người tránh việc đến nha sĩ do sợ hãi, nhưng kiểm tra định kỳ là quan trọng cho sức khỏe nướu

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn