Người Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

0
2328

Người vận chuyển tiếng Anh gọi là carrier
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Người vận chuyển có thể bạn quan tâm:

 • Container Yard – CY: bãi container
 • Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 • Container packing list: danh sách container lên tàu
 • Container: công-te-nơ chứa hàng
 • Contract: Hợp đồng
 • Correction: các sửa đổi
 • Cost: chi phí
 • Crane/tackle: cần cẩu
 • Crate: kiện hàng
 • Credit: tín dụng
 • Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 • Currency code: mã đồng tiền
 • Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 • Customer Service (Cus): nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng
 • Customer: khách hàng

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Người vận chuyển tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)