Home Chưa phân loại Người Khiếm Thị Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Người Khiếm Thị Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Người khiếm thị được gọi là The blind, có phiên âm cách đọc là /ðə blaɪnd/.

Người khiếm thị “The blind” là những người gặp khó khăn trong việc nhìn rõ hay có thể mất khả năng nhìn một cách toàn bộ hoặc một phần. Người khiếm thị có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ như gương cầm, gậy trắng hoặc các thiết bị hỗ trợ công nghệ để giúp họ thực hiện các hoạt động hàng ngày và tham gia vào cộng đồng.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “người khiếm thị” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. The Blind Community: Cộng đồng người khiếm thị.
 2. The Blind Society: Hội người khiếm thị.
 3. The Blind School: Trường dạy nghề cho người khiếm thị.
 4. The Blind Association: Hội người khiếm thị (cơ sở, tổ chức).
 5. The Blind Rehabilitation Center: Trung tâm phục hồi chức năng cho người khiếm thị.
 6. The Blind Services: Dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị.
 7. The Blind Sector: Lĩnh vực hỗ trợ người khiếm thị.
 8. The Blind Advocacy Group: Nhóm đấu tranh cho quyền lợi của người khiếm thị.
 9. The Blind Library: Thư viện dành cho người khiếm thị.
 10. The Blind Employment Program: Chương trình hỗ trợ việc làm cho người khiếm thị.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “The blind” với nghĩa là “người khiếm thị” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The blind often use guide dogs or white canes for assistance.
  => Người khiếm thị thường sử dụng chó dẫn đường hoặc gậy trắng để được hỗ trợ.
 2. There are organizations dedicated to improving accessibility for the blind.
  => Có các tổ chức chuyên nghiệp về việc cải thiện tiện ích cho người khiếm thị.
 3. Technology has brought about significant advancements in aiding the blind.
  => Công nghệ đã mang lại những tiến bộ đáng kể trong việc hỗ trợ người khiếm thị.
 4. The blind community actively advocates for equal opportunities and accessibility.
  => Cộng đồng người khiếm thị tích cực ủng hộ các cơ hội và khả năng tiếp cận bình đẳng.
 5. Braille is an essential writing system for the blind.
  => Chữ Braille là hệ thống viết quan trọng cho người khiếm thị.
 6. The blind can excel in various professions with the right support and accommodations.
  => Người khiếm thị có thể xuất sắc trong nhiều ngành nghề với sự hỗ trợ và điều chỉnh thích hợp.
 7. Many cities have implemented tactile paving to assist the blind in navigating public spaces.
  => Nhiều thành phố đã triển khai việc trải nhựa bằng xúc giác để hỗ trợ người khiếm thị định hướng trong không gian công cộng.
 8. Accessible websites ensure information is available to the blind using screen readers.
  => Các trang web có thể truy cập đảm bảo thông tin có sẵn cho người khiếm thị bằng trình đọc màn hình.
 9. Social inclusion is essential for the well-being of the blind.
  => Hòa nhập xã hội là điều cần thiết cho hạnh phúc của người khiếm thị.
 10. Education and training programs empower the blind to lead independent lives.
  => Các chương trình giáo dục và đào tạo trao quyền cho người khiếm thị có cuộc sống tự lập.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM