Home Định Nghĩa Người Dọn Nhà Tiếng Anh Là Gì?

Người Dọn Nhà Tiếng Anh Là Gì?

Người Dọn Nhà Tiếng Anh Là Gì?

Người dọn nhà tiếng Anh gọi là house-cleaning man
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Người dọn nhà có thể bạn quan tâm:

  • fold the blankets: gấp chăn
  • paint the wall: sơn tường
  • re-arrange the furniture: sắp xếp đồ đạc
  • scrub the toilet: chà toilet
  • weed the garden: nhổ cỏ dại trong vườn
  • sweep the yard: quét sân
  • clean the cat’s litter box: dọn phân mèo
  • collect the trash: hốt rác
  • change the bedsheet: thay ra giường

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Người dọn nhà tiếng Anh là gì?.