Home Học tiếng Anh Ngứa tiếng Anh là gì, cách phát âm chuẩn nhất

Ngứa tiếng Anh là gì, cách phát âm chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “ngứa” có nghĩa là Itchy với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ là /ˈɪtʃi/

Một số cụm từ liên quan đến “ngứa”

 • Itchy eyes – /ˈɪtʃi aɪz/: Ngứa mắt
 • Itchy nose – /ˈɪtʃi noʊz/: Ngứa mũi
 • Itchy ears – /ˈɪtʃi ɪrz/: Ngứa tai
 • Itchy throat – /ˈɪtʃi θroʊt/: Ngứa họng
 • Itchy rash – /ˈɪtʃi ræʃ/: Ngứa nổi mẩn
 • Itchy hands – /ˈɪtʃi hændz/: Ngứa tay
 • Itchy feet – /ˈɪtʃi fiːt/: Ngứa chân
 • Itchy red rash – /ˈɪtʃi rɛd ræʃ/: Ngứa nổi mẩn đỏ
 • Itchy from mosquito bites – /ˈɪtʃi frəm məˈskitoʊ baɪts/: Ngứa do muỗi cắn
 • Oily itch – /ˈɔɪli ɪtʃ/: Ngứa do dầu (liên quan đến ngứa do dầu nhờn)
 • Dry skin itch – /draɪ skɪn ɪtʃ/: Ngứa do khô da
 • Anti-itch medication – /ˌæn.tiˈɪtʃ ˌmɛd.ɪˈkeɪ.ʃən/: Thuốc chống ngứa
 • Allergic itch – /əˈlɜːrdʒɪk ɪtʃ/: Ngứa do dị ứng
 • Facial itching – /ˈfeɪʃəl ˈɪtʃɪŋ/: Ngứa mặt

10 câu ví dụ tiếng Anh về “ngứa” được dịch sang tiếng Việt

1. My mosquito bites are so itchy!
=> Vết muỗi cắn trên da tôi ngứa quá!

2. After gardening, I always end up with itchy hands from contact with certain plants.
=> Sau khi làm vườn, tay tôi luôn trở nên ngứa do tiếp xúc với một số loại cây.

3. Don’t scratch your itchy scalp too much; it could cause irritation.
=> Đừng gãi đầu nhiều quá khi đầu bạn ngứa; nó có thể gây kích ứng.

4. Allergic reactions can result in an itchy red rash on the skin.
=> Phản ứng dị ứng có thể dẫn đến sự xuất hiện của một vết nổi mẩn đỏ ngứa trên da.

5. Wearing wool makes my skin itchy.
=> Mặc len làm cho da tôi ngứa.

6. If you have itchy eyes, you might be allergic to pollen.
=> Nếu bạn có mắt ngứa, có thể bạn bị dị ứng với phấn hoa.

7. Scratching the itchy mosquito bite only makes it worse.
=> Gãi vết muỗi cắn ngứa chỉ làm nó trở nên tồi tệ hơn.

8. Some people experience itchy feet when they wear new shoes.
=> Một số người có đôi chân ngứa khi mang giày mới.

9. After spending the day at the beach, my skin feels salty and itchy.
=> Sau một ngày ở bãi biển, da tôi cảm thấy mặn và ngứa.

10. The itchy sensation on my arm disappeared after applying an anti-itch cream.
=> Cảm giác ngứa trên cánh tay tôi biến mất sau khi sử dụng kem chống ngứa.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn