Home Định Nghĩa Ngoại hối tiếng Anh là gì?

Ngoại hối tiếng Anh là gì?

Ngoại hối tiếng Anh là gì?

Ngoại hối tiếng Anh là Forex.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ Ngoại hối tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

  • Thị trường ngoại hối (tiếng Anh là Foreign exchange market)
  • Quản lí ngoại hối (tiếng Anh là Exchange Control)
  • Thị trường nhanh (tiếng Anh là Fast Market)
  • Tỉ giá hối đoái cố định (tiếng Anh là Fixed Exchange Rate )
  • Tỉ giá hối đoái thả nổi (tiếng Anh là Floating Exchange Rate)
  • Danh sách giao dịch (tiếng Anh là Deal Blotter)
  • Chỉ số giá tiêu dùng (tiếng Anh là Consumer Price Index)
  • Tiền tệ (tiếng Anh là Currency)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi Ngoại hối tiếng Anh là gì ở đầu bài.