Nghỉ hưu trước tuổi – Thủ tục, chế độ, điều kiện hưởng

0
1101
Nghỉ hưu trước tuổi

Nghĩ hưu trước tuổi là một trong những vấn đề hay gặp đối với người lao động Việt nam. Vì một số lý do mà người lao động không còn khả năng để thực hiện công việc được nữa. Vậy thủ tục, điều kiện, chế độ để hưởng lương hưu trước tuổi là gì? Hãy cùng JES tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Thủ tục nghĩ hưu trước tuổi

Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi

Quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, e h và i khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014. khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi. Khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Từ 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sau đó cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Khả năng suy giảm lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên hành nghề hoặc công việc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Mức lương khi nghỉ hưu trước tuổi

Từ năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức tiền lương tháng bình quân đóng bảo hiểm xã và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động nam

Nghỉ hưu năm 2018 16 năm

Sau mỗi năm, được tính thêm 2%.

Nghỉ hưu năm 2019 17 năm Nghỉ hưu năm 2020 18 năm Nghỉ hưu năm 2021 19 năm Nghỉ hưu năm 2022 trở đi 22 năm Người lao động nữ Nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi 15 năm

Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi. Mức lương hàng tháng cũng được tính theo cách trên, tuy nhiên, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm đi 2%.Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ chưa đến 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm.

Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động để nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh nơi cư trú. Để được yêu cầu nghĩ hữu trước tuổi, hồ sơ đó bao gồm:

 • Giấy đề nghị khám giám định suy giảm khả năng lao động.
 • Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy tờ khám, điều trị bệnh như: Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, giấy ra viện,…
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (CMND/CCCD).

Nếu như kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động đạt ngưỡng 61% trở lên tức là thỏa mãn điều kiện hưởng lương hưu.

Hồ sơ đề nghị nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm có:
Đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị Sổ BHX cần có:

 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng chế độ hưu trí.
 • Biên bản chứng nhận mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy kiểm tra sức khỏe bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện Sổ BHXH cần có:

 • Đơn đề nghị nghỉ hưu trước tuổi (mẫu số 14-HSB).
 • Biên bản chứng nhận mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa cho người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động.
 • Bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nếu có)
 • Chứng từ thu phí giám định, hóa đơn, bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí giám định.

Sau khi có đủ giấy tờ trên, trong thời gian 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Người sử dụng lao động (đối với trường hợp người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc), người lao động (đối với trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện) nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
Trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và thực hiện chi trả cho người lao động.
Nghỉ hưu trước tuổi


Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hay dùng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
(Theo Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ)
Kính gửi: Thủ trưởng cơ quan:………………………………………………………………
Tôi tên:…………………………sinh ngày…/… /…
Quê quán:…………………………………………………………………………………………
Hiện đang cư trú:…………………………………………………………………………………
Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp:…………………………………………………………….
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………
Số sổ Bảo hiểm xã hội:……………………………………………………………………………
Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:…năm….tháng.
Vì lý do cá nhân/ lý do sức khỏe nên tôi không thể tiếp tục công tác tại cơ quan. Sau khi tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tôi xét thấy mình đủ điều kiện tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nên tôi viết đơn này kính đề nghị các cấp cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày……tháng…năm…
Kính mong quý cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn.
                                                                 …ngày…tháng… năm…
                                                                      Người viết đơn
                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi dành cho cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
(Dùng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của chính phủ)
Kính gửi:…………………………………………………………………………………………
Tên tôi là:……………………………………………………………………………………….
Giới tính (Nam/Nữ):…………………………………………………………………………….
Sinh ngày…tháng…năm…
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………….
Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………..
Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………………………………………
Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: …………………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu Nghị định 26/2015/NĐ-CP ban hành ngày 09/03/2015 của Chính phủ quy định chính sách, chê độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cứ, tái bổ nhiệm giữ các chức danh, chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và các văn bản có liên quan. Bản thân tôi nhận thấy đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định này.
Lý do nghỉ hưu trước tuổi:…………………………………………………………………….
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: ngày…tháng…năm…
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp cơ quan quan tâm xem xét và giải quyết.
                                                                 …ngày…tháng…năm….
                                                                           Người làm đơn
                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)
XEM THÊM:  Cách tính tiền lương bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2020 thế nào
KẾT LUẬN: Với bài chia sẻ trên đây, sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về các quy định của pháp luật Việt nam về việc nghỉ hưu trước tuổi. Đồng thời lựa chọn mẫu nghỉ hưu phù hợp với nhu cầu của bản thân.
 

5/5 - (100 bình chọn)