Home Định Nghĩa Nghị định thư tiếng Anh là gì

Nghị định thư tiếng Anh là gì

Nghị định thư tiếng Anh là gì

Nghị định thư tiếng Anh là protocol.
Nghị định thư là văn kiện phụ của một Hiệp định, nhằm cụ thể hóa những điểm mà Hiệp định chỉ nói khái quát. Nghị định thư cũng có thể trở thành một văn kiện độc lập.
Một số từ vựng liên quan đến nghị định thư trong tiếng Anh:

  • Quốc hội (tiếng Anh là National Assembly)
  • Thông tư (tiếng Anh là circular)
  • Quyết định (tiếng Anh là decision)
  • Nghị định (tiếng Anh là decree)
  • Chỉ thị (tiếng Anh là directive)
  • Bộ luật (tiếng Anh là Code (of law))
  • Dự luật (tiếng Anh là bill)
  • Điều khoản và điều kiện (tiếng Anh là terms and conditions)