Home Học tiếng Anh Từ điển Nghén tiếng anh là gì

Nghén tiếng anh là gì

“Nghén” trong tiếng anh được dịch là “morning sickness”.

Nghén là một triệu chứng của thai kỳ liên quan đến buồn nôn hoặc nôn.

Từ “morning sickness” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh (Mỹ): /ˈmɔːrnɪŋ ˈsɪknɪs/
 • Tiếng Anh (Anh): /ˈmɔːnɪŋ ˈsɪknɪs/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến “nghén” trong tiếng Anh:

 1. Nausea (Noun): Buồn nôn.
 2. Vomiting (Noun): Nôn mửa.
 3. Pregnancy (Noun): Thai nghén.
 4. Gastrointestinal Distress (Noun): Rối loạn đường huyết.
 5. Hyperemesis Gravidarum (Noun): Tình trạng nôn mửa nặng trong thai kỳ.
 6. Maternal Health (Noun): Sức khỏe thai phụ.
 7. Digestive System (Noun): Hệ tiêu hóa.
 8. Hormonal Changes (Noun): Biến đổi hormone.
 9. Relief (Noun): Giảm nhẹ, giảm bớt.
 10. Remedies (Noun): Phương pháp điều trị, biện pháp giảm nhẹ.

Một số câu ví dụ liên quan đến từ “nghén” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. Many pregnant women experience mild nausea and occasional vomiting during the early stages of pregnancy, commonly known as morning sickness.
  • Nhiều phụ nữ mang thai trải qua cảm giác buồn nôn nhẹ và nôn mửa đôi khi trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thường được biết đến với tên gọi “nghén”
 2. Severe morning sickness, such as hyperemesis gravidarum, may require medical intervention to manage symptoms and ensure the well-being of both the mother and the baby.
  • Thai phụ có triệu chứng nghén nặng nề, như hyperemesis gravidarum, có thể cần sự can thiệp y tế để quản lý triệu chứng và đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và em bé.
 3. Certain hormonal changes during pregnancy contribute to morning sickness, affecting the digestive system and causing discomfort for some expectant mothers.
  • Những biến đổi hormone cụ thể trong thai kỳ góp phần vào tình trạng buồn nôn buổi sáng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và gây ra sự khó chịu cho một số bà bầu.
 4. Maternal health is a priority, and healthcare providers offer guidance on dietary changes and remedies to alleviate morning sickness symptoms.
  • Sức khỏe thai phụ là ưu tiên hàng đầu, và các nhà cung cấp dịch vụ y tế cung cấp hướng dẫn về thay đổi chế độ dinh dưỡng và biện pháp giảm nhẹ để giảm bớt triệu chứng buổi sáng nôn.
 5. Despite its name, morning sickness can occur at any time of the day, and finding relief often involves trying various strategies such as eating small, frequent meals.
  • Mặc dù có tên gọi là buồn nôn vào buổi sáng, nhưng tình trạng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, và việc giảm bớt thường liên quan đến việc thử nghiệm nhiều chiến lược như ăn nhẹ, thường xuyên.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM