Home Học tiếng Anh Nghề nối mi tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Nghề nối mi tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Nghề nối mi” có nghĩa là Eyelash Technician với phiên âm /ˈaɪˌlæʃ tɛkˈnɪʃən/

Một số từ liên quan đến “Nghề nối mi”

  • Eyelash Design Specialist: Chuyên gia thiết kế về lông mi.
  • Lash Boutique Owner: Chủ sở hữu cửa hàng lông mi chất lượng cao.
  • Eyelash Care Practitioner: Chuyên gia chăm sóc lông mi.
  • Lash Extension Specialist: Chuyên gia nối mi chuyên nghiệp.
  • Eyelash Perming Expert: Chuyên gia uốn mi.
  • Lash Artistry Professional: Chuyên gia nghệ thuật làm đẹp lông mi.
  • Eyelash Perfectionist: Người hoàn thiện công việc nối mi với sự chú ý đặc biệt.
  • Lash Design Consultant: Chuyên viên tư vấn về thiết kế lông mi.
  • Eyelash Grooming Specialist: Chuyên gia làm đẹp và chăm sóc lông mi.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Nghề nối mi” và dịch nghĩa

1. The eyelash technician carefully applied each extension to enhance the client’s natural lashes.
=> Người làm nghề nối mi cẩn thận đính từng sợi mi gia tăng vẻ tự nhiên của khách hàng.

2. As an experienced eyelash technician, she could customize the perfect lash look based on each client’s preferences.
=> Là một người có kinh nghiệm nghề nối mi, cô ấy có thể tùy chỉnh vẻ đẹp lông mi hoàn hảo dựa trên sở thích của mỗi khách hàng.

3. The eyelash technician explained the different lash extension options and helped the client choose the most suitable style.
=> Người kỹ thuật nghề nối mi giải thích về các tùy chọn mở rộng lông mi khác nhau và giúp khách hàng chọn lựa phong cách phù hợp nhất.

4. After visiting the eyelash technician, her lashes looked voluminous and perfectly curled, enhancing her overall appearance.
=> Sau khi đến thăm người kỹ thuật nghề nối mi, đôi mi của cô ấy trông đầy đặn và cong hoàn hảo, làm tăng vẻ ngoại hình tổng thể.

5. The eyelash technician skillfully applied lash extensions, creating a beautiful and natural fluttery effect for the client.
=> Người kỹ thuật nghề nối mi tài năng đính mở rộng lông mi, tạo ra hiệu ứng đẹp và tự nhiên như một cánh chim.

6. As an eyelash technician, she underwent rigorous training to perfect the art of lash application and design.
=> Là một người kỹ thuật nghề nối mi, cô ấy trải qua đào tạo nghiêm túc để hoàn thiện nghệ thuật áp dụng và thiết kế lông mi.

7. The eyelash technician recommended a lash lift and tint to accentuate the client’s eyes and create a more defined look.
=> Người kỹ thuật nghề nối mi đề xuất làm nâng và tô màu lông mi để làm nổi bật đôi mắt của khách hàng và tạo ra một vẻ ngoại hình rõ nét hơn.

8. Clients trust the expertise of the eyelash technician to provide top-notch lash services that enhance their natural beauty.
=> Khách hàng tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của người kỹ thuật nghề nối mi để cung cấp các dịch vụ nối mi xuất sắc làm tăng vẻ đẹp tự nhiên của họ.

9. The eyelash technician’s studio is known for its welcoming atmosphere and skilled professionals dedicated to lash perfection.
=> Cửa hàng của người kỹ thuật nghề nối mi nổi tiếng với không khí thân thiện và các chuyên gia tài năng tận tâm với việc làm cho lông mi hoàn hảo.

10. An eyelash technician’s role goes beyond application; they educate clients on proper lash care and maintenance for lasting results.
=> Vai trò của một người kỹ thuật nghề nối mi không chỉ dừng lại ở việc áp dụng; họ còn giáo dục khách hàng về cách chăm sóc và duy trì lông mi đúng cách để có kết quả kéo dài.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn