Home Học tiếng Anh Từ điển Ngành tâm lý học tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Ngành tâm lý học tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Ngành tâm lý học” được định nghĩa là “Psychology” .
Ngành tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hành vi, tinh thần và tư tưởng của con người cụ thể đó là cảm xúc, là ý chí và hành động của mỗi người.
Phiên âm cách đọc: Psychology.
– Theo UK: /saɪˈkɒl.ə.dʒi/
– Theo US: /saɪˈkɑː.lə.dʒi/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến ngành tâm lý học.

 • Psychotherapy (n) /ˌsaɪ.koʊˈθer.ə.pi/: Tâm lý trị liệu.
 • Counseling (n) /ˈkaʊn.səl.ɪŋ/: Tư vấn tâm lý.
 • Therapist (n) /ˈθer.ə.pɪst/: Nhà tâm lý trị liệu.
 • Behavior (n) /bɪˈheɪ.vjər/: Hành vi.
 • Cognition (n) /kɒɡˈnɪʃ.ən/: Nhận thức.
 • Social psychology (n): Tâm lý học xã hội.
 • Clinical psychology (n): Tâm lý học lâm sàng.
 • Abnormal psychology (n): Tâm lý học bất thường.
 • Psychiatric disorders (n): Rối loạn tâm thần.
 • Child psychology (n): Tâm lý học trẻ em.
 • Adolescent psychology (n): Tâm lý học thanh thiếu niên.
 • Positive psychology (n): Tâm lý học tích cực.
 • Neuroscience (n) /njʊˈroʊˌsaɪəns/: Sinh thái học.
 • Biopsychology (n) /ˌbaɪoʊ.saɪˈkɑː.lə.dʒi/: Sinh tâm lý học.

5 Câu có chứa từ Psychology trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Psychology is the study of the mind and behavior.
  Ngành tâm lý học là nghiên cứu về tâm trí và hành vi.
 2. I am interested in studying psychology.
  → Tôi quan tâm đến việc nghiên cứu ngành tâm lý học.
 3. Psychology can be used to help people understand themselves and others.
  Ngành tâm lý học có thể được sử dụng để giúp mọi người hiểu bản thân và người khác.
 4. Understanding the basics of psychology can improve communication and relationships.
  → Hiểu cơ bản về ngành tâm lý học có thể cải thiện giao tiếp và mối quan hệ.
 5. The application of psychology principles can enhance performance in sports and other fields.
  → Việc áp dụng nguyên tắc tâm lý học có thể tăng cường hiệu suất trong thể thao và các lĩnh vực khác.

Trên đây là bài viết của mình về ngành tâm lý học (Psychology) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ ngành tâm lý học trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM