Home Học tiếng Anh Từ điển Ngành điều dưỡng tiếng anh là gì

Ngành điều dưỡng tiếng anh là gì

Ngành điều dưỡng tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “nursing”.Ngành điều dưỡng là một lĩnh vực trong lĩnh vực y tế chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe của người khác. Từ “nursing” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Anh (UK English): /ˈnɜːsɪŋ/
 • Tiếng Anh Mỹ (US English): /ˈnɝːsɪŋ/

Ngành điều dưỡng tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “ngành điều dưỡng”

 • Patient Care (Chăm sóc bệnh nhân): Quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.
 • Clinical Skills (Kỹ năng lâm sàng): Kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện các thủ tục y tế và chăm sóc bệnh nhân.
 • Medical Assessment (Đánh giá y tế): Quá trình đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thông qua các phương tiện y khoa.
 • Critical Care (Chăm sóc tích cực): Chăm sóc chuyên sâu cho bệnh nhân nặng đến mức đe doạ tính mạng.
 • Therapeutic Communication (Giao tiếp trị liệu): Giao tiếp hiệu quả để xây dựng mối quan hệ tích cực với bệnh nhân.
 • Wound Care (Chăm sóc vết thương): Quá trình chăm sóc và điều trị vết thương và tổn thương.
 • Health Promotion (Khuyến khích sức khỏe): Các hoạt động để nâng cao sức khỏe và ngăn chặn bệnh tật.
 • Patient Advocacy (Bảo vệ quyền lợi bệnh nhân): Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bệnh nhân.
 • Infection Control (Kiểm soát nhiễm trùng): Biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và nhiễm trùng.
 • Ethical Practice (Hành vi đạo đức): Thực hiện công việc với sự tôn trọng và tuân theo nguyên tắc đạo đức trong lĩnh vực y tế.

Dưới đây là 4 câu ví dụ liên quan đến “ngành điều dưỡng” và được dịch ra tiếng Việt:

 1. Nurses play a crucial role in patient care, providing support and medical assistance during the recovery process.
  • Y tá đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc bệnh nhân, cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ y tế trong quá trình phục hồi.
 2. Therapeutic communication is essential for nurses to establish a strong rapport with patients, ensuring effective understanding and cooperation.
  • Giao tiếp trị liệu là quan trọng để y tá xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với bệnh nhân, đảm bảo sự hiểu biết và hợp tác hiệu quả.
 3. Wound care involves the meticulous attention to cleaning and dressing wounds to promote healing and prevent infections.
  • Chăm sóc vết thương bao gồm sự chú ý tỉ mỉ trong việc làm sạch và bọc vết thương để thúc đẩy quá trình lành và ngăn chặn sự nhiễm trùng.
 4. Patient advocacy is a fundamental responsibility of nurses, advocating for the rights and well-being of patients throughout their healthcare journey.
  • Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân là trách nhiệm cơ bản của y tá, ủng hộ quyền lợi và phúc lợi của bệnh nhân suốt hành trình chăm sóc sức khỏe của họ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM