Home Học tiếng Anh Từ điển Nấm da đầu tiếng anh là gì

Nấm da đầu tiếng anh là gì

Nấm da đầu tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “dandruff.”

Đây là một vấn đề da liễu khi da đầu bị khô hoặc dầu, dẫn đến sự tăng trưởng quá mức của vi khuẩn tự nhiên trên da đầu, gây nên sự kích thích và viêm nhiễm.

Phiên âm tiếng Anh của từ “dandruff” (nấm da đầu) như sau:

 1. Phiên âm theo tiếng Anh Mỹ (US):
  • Dandruff: /ˈdændrəf/
 2. Phiên âm theo tiếng Anh Anh (UK):
  • Dandruff: /ˈdændrʌf/

Nấm da đầu tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “nấm da đầu” trong tiếng Anh:

 • Dandruff: /ˈdændrəf/ – Nấm da đầu, gàu.
 • Scalp: /skælp/ – Da đầu.
 • Flakes: /fleɪks/ – Vảy.
 • Itchiness: /ˈɪtʃɪnɪs/ – Sự ngứa ngáy.
 • Shampoo: /ʃæmˈpuː/ – Dầu gội.
 • Fungus: /ˈfʌŋɡəs/ – Nấm.
 • Seborrheic Dermatitis: /ˌsɛbəˌriːɪk ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ – Viêm nấm nề da đầu.
 • Flaky Scalp: /ˈfleɪki skælp/ – Da đầu bong tróc.
 • Hair Care: /hɛr kɛr/ – Chăm sóc tóc.
 • Moisturize: /ˈmɔɪstʃəˌraɪz/ – Dưỡng ẩm.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “nấm da đầu” trong tiếng Anh:

 1. Dandruff, characterized by the presence of white flakes on the scalp, is often caused by a common yeast-like fungus known as Malassezia, leading to what is commonly referred to as “dandruff.” (Nấm da đầu, được đặc trưng bởi sự xuất hiện của những vảy trắng trên đầu, thường do một loại nấm giống men phổ biến được biết đến là Malassezia gây ra, dẫn đến tình trạng thông thường được gọi là “nấm da đầu.”)
 2. Regular use of anti-dandruff shampoos containing ingredients such as ketoconazole or selenium sulfide can help control the growth of the fungus and alleviate symptoms associated with dandruff. (Việc sử dụng thường xuyên các loại dầu gội chống nấm da đầu chứa các thành phần như ketoconazole hoặc selenium sulfide có thể giúp kiểm soát sự phát triển của nấm và giảm bớt các triệu chứng liên quan đến nấm da đầu.)
 3. Some individuals may experience an exacerbation of dandruff during dry or cold weather, emphasizing the importance of maintaining a healthy scalp and using appropriate moisturizing products. (Một số người có thể trải qua sự trầm trọng của nấm da đầu trong thời tiết khô hanh hoặc lạnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một đầu gối khỏe mạnh và sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp.)
 4. Persistent and severe cases of dandruff may require consultation with a dermatologist, who can recommend specialized treatments or prescription medications to address the underlying fungal infection. (Các trường hợp nấm da đầu kéo dài và nặng có thể yêu cầu tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu, người có thể đề xuất các phương pháp điều trị chuyên sâu hoặc thuốc theo đơn để giải quyết nấm gốc.)
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM