Home Học tiếng Anh Từ điển Mụn viêm tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Mụn viêm tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh” mụn viêm ” là “inflammatory acne

Mụn viêm là một tình trạng da khi các nang tóc bị tắc nghẽn bởi dầu và tế bào chết, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nó có thể gây sưng, đau, và đỏ da xung quanh.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến mụn viêm

  • Inflammation  /ɪnˌflæˈmeɪʃən/: Sự viêm
  • Sebum  /ˈsiːbəm/: Dầu nhờn
  • Cystic Acne  /ˈsɪstɪk ˈækni/: Mụn trứng cá sâu
  • Blackhead  /ˈblækˌhɛd/: Mụn đen
  • Whitehead  /ˈwaɪtˌhɛd/: Mụn trắng
  • Topical Treatment  /ˈtɒpɪkəl ˈtritmənt/: Điều trị bề mặt
  • Dermatologist  /ˌdɜːrməˈtɒlədʒɪst/: Bác sĩ da liễu

8 câu có chứa từinflammatory acne với nghĩa là “ mụn viêm ” được dịch ra tiếng Việt.

  1. I’ve been struggling with inflammatory acne for years, and it’s been a real challenge for my skin.

=> Tôi đã phải đối mặt với mụn viêm suốt nhiều năm, và nó thực sự là một thách thức đối với da của tôi.

2. Inflammatory acne can be quite painful and often leaves behind stubborn scars.

=> Mụn viêm có thể gây đau đớn và thường để lại những vết sẹo khó chữa trị.

3. Effective treatment for inflammatory acne may involve prescription medications and specialized skincare routines.

=> Điều trị hiệu quả cho mụn viêm có thể liên quan đến việc sử dụng thuốc theo đơn và các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu.

4. It’s essential to address inflammatory acne early to prevent further skin damage and scarring.

=> Quan trọng là phải xử lý mụn viêm ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn tổn thương và sẹo da tiếp theo.

5. People with inflammatory acne often experience redness and swelling in the affected areas.

=> Những người có mụn viêm thường trải qua tình trạng đỏ và sưng ở các khu vực bị ảnh hưởng.

6. Dermatologists can provide personalized plans to target and treat inflammatory acne based on individual skin types.

=> Bác sĩ da liễu có thể cung cấp kế hoạch cá nhân hóa để đối phó và điều trị mụn viêm dựa trên loại da cụ thể.

7. The use of certain skincare ingredients can help calm and soothe inflammatory acne-prone skin.

=> Việc sử dụng một số thành phần chăm sóc da cụ thể có thể giúp làm dịu và an ủi da dễ bị mụn viêm.

8. Inflammatory acne requires a holistic approach, addressing both internal factors and external skincare practices.

=> Mụn viêm đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, giải quyết cả yếu tố nội và các phương pháp chăm sóc da bên ngoài.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ mụn viêm “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM