Mức hưởng bảo hiểm y tế – Quy định, lưu ý bạn cần biết

0
1041
Mức hưởng bảo hiểm y tế

Bạn đang tìm hiểu về mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định mới nhất hiện nay. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, mà không nhằm mục đích lợi nhuận, được nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia. Vậy người lao động tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế với mức hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?

Dãy mã số trong thẻ bảo hiểm xã hội

Theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ban hành ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người dân sẽ có một dãy số với mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT và đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Theo đó, mã số được ghi trên thẻ BHYT gồm 15 ký tự (4 ô):
5 ký tự đầu có thể thay đổi khi có sự điều chỉnh về nhóm tham gia, mức quyền lợi tương ứng của người tham gia BHYT. Cụ thể:

  • Ô thứ nhất (2 ký tự): Ký hiệu bằng chữ là mã nhóm đối tượng tham gia BHYT;
  • Ô thứ hai (1 ký tự): Ký hiệu bằng số là mức hưởng bảo hiểm y tế từ 1 đến 5.
  • Ô thứ ba (2 ký tự): Ký hiệu bằng số (từ 1 đến 99) là mã tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát hành thẻ BHYT.

10 ký tự cuối là cố định và không thay đổi trong suốt quá trình tham gia BHYT của người dân:

  • Ô thứ tư (10 ký tự): Ký hiệu bằng số và là mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của người dân.

Và như vậy, thông qua những con số này, thì người tham gia bảo hiểm y tế có thể biết được chính xác mình thuộc đối tượng nào, với mức hưởng bao nhiêu, số sổ bảo hiểm xã hội của mình.
Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng quy định

Quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế

Nhìn vào Ô thứ 2 – ký tự thứ 3 từ trái sang chúng ta sẽ biết được mức hưởng bảo hiểm y tế là bao nhiêu % (Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH vào ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế được Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành). Cụ thể:

  • Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT, và không áp dụng giới hạn cho tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, cũng như dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật. Cũng như chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên, trong trường hợp cấp cứu hay khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC và  TE.
  • Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ cho thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, kể cả dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế). Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong những trường hợp cấp cứu hay khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật và bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT và TS.
  • Ký hiệu bằng số 3: mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán cho một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, kể cả dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) và 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC và CN.
  • Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán cho một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, kể cả dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế). Và 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở,  gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK và TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.
  • Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển,  gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

XEM THÊM: Mức đóng bảo hiểm xã hội cập nhật theo quy định mới nhất
Tóm lại vấn đề ” Mức hưởng bảo hiểm xã hội”
Với những chia sẻ về mức hưởng bảo hiểm xã hội, mà chúng tôi nêu ở trên. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về những mức quyền lợi được hưởng khi đăng ký bảo hiểm y tế, theo đúng quy định của pháp luật.

5/5 - (100 bình chọn)