Home Học tiếng Anh Móng đơn tiếng Anh là gì?

Móng đơn tiếng Anh là gì?

Móng đơn tiếng Anh là gì?

Bạn đang tìm hiểu về những từ vựng liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Móng đơn là một trong những từ mà bạn hay gặp trong chuyên ngành về xây dựng. Hãy cùng JES tìm hiểu tất tần tật về từ này nhé.
Đầu tiên, JES sẽ cung cấp cho bạn định nghĩa và cách phát âm của móng đơn trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm
Móng đơn  Isolated footing /ˈaɪsəleɪtɪd ˈfʊtɪŋ/

Với Isolated footing thì cách phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ là giống nhau. Hi vọng với những kiến thức mà JES cung cấp , bạn có thể nâng cao vốn từ vựng của mình.