Home Định Nghĩa Máy giặt cửa trên tiếng anh là gì

Máy giặt cửa trên tiếng anh là gì

Máy giặt cửa trên tiếng anh là gì

Máy giặt cửa trên tiếng Anh là gì? Đây là câu hỏi quan trọng khi bạn quyết định mua máy giặt phục vụ cho nhu cầu của bản thân hay gia đình. Tìm hiểu thêm thông tin bằng tiếng Anh sẽ có ích hơn cho bạn trong việc đưa ra quyết định. Vì vậy, hãy theo dõi bài viết của JES để biết thêm thông tin nhé!

Ý nghĩa Ví dụ
Top load washer/Top-loading washing machine máy giặt cửa trên The plumber is coming tomorrow to
install the new top load washer/top-loading washing machine.

Vì đây là danh từ ghép nên sẽ phát âm từng từ, theo từ điển Oxford ở cả hai giọng Anh – Anh (BrE) và Anh – Mỹ (NAmE), như sau:

  • Top: /tɒp/ (BrE) hay /tɑːp/ (NAmE)
  • Load: /ləʊd/
  • Washer: /ˈwɒʃə(r)/ (BrE) hay /ˈwɑːʃər/ (NAmE)
  • Washing machine: /ˈwɒʃɪŋ məʃiːn/ (BrE) hay /ˈwɑːʃɪŋ məʃiːn/ (NAmE)

Dưới đây là một số ví dụ giúp các bạn hiểu rõ hơn cách dùng từ vị trí của từ trong câu:

  1. Although it was nothing fancy, they acquired a top load washer that worked all day by itself and brilliant light bulbs that dangled from each ceiling. (Họ đã mua một cái máy giặt cửa trên tự động chạy suốt ngày dù cái máy cũng chẳng có gì kiểu cách, và những cái bóng đèn sáng rực lủng lẳng từ trần nhà)
  2. And two years later, we have a top-loading washing machine, dryer and two house plants together. (Và hai năm sau, chúng tôi đã có một cái máy giặt cửa trên, một cái máy sấy và hai chậu cây)

Hi vọng bài viết đã giúp các bạn giải đáp được câu hỏi máy giặt cửa trên tiếng Anh là gì.