Home Học tiếng Anh Máy đục bê tông tiếng Anh là gì

Máy đục bê tông tiếng Anh là gì

Máy đục bê tông tiếng Anh là gì

Máy đục bê tông tiếng Anh là concrete breaker.
Máy đục bê tông là công cụ dùng để phá vỡ đồ vật làm từ bê tông và có kích thước lớn (tường, cột,…). Với lực đập cực mạnh và vận tốc nhanh, thiết bị xây dựng này có khả năng xuyên qua những bức tường làm từ gạch hay bê tông cách dễ dàng nhất mà không bị giới hạn hay phụ thuộc vào sức người lao động.
Một số từ vựng liên quan đến máy đục bê tông trong tiếng Anh:

 • Bê tông (tiếng Anh là concrete)
 • Bê tông đúc sẵn (tiếng Anh là precast concrete)
 • Gạch (tiếng Anh là brick)
 • Vật tư (tiếng Anh là supplies)
 • Công cụ (tiếng Anh là tool)
 • Xe trộn xi măng (tiếng Anh là concrete mixer truck)
 • Máy kéo (tiếng Anh là tractor)
 • Máy ủi (tiếng Anh là bulldozer)
 • Máy xúc, máy đào (tiếng Anh là excavator)
 • Xe nâng (tiếng Anh là forklift truck)
 • Xe ben (tiếng Anh là dump truck)
 • Xe cần cẩu (tiếng Anh là crane-truck)
 • Xe lu (tiếng Anh là road roller (truck))