Home Định Nghĩa Máy đầm bàn tiếng Anh là gì

Máy đầm bàn tiếng Anh là gì

Máy đầm bàn tiếng Anh là gì

Máy đầm bàn tiếng Anh là vibrating plate compactor.
Máy đầm bàn là loại máy thi công nền móng, được dùng để thi công đầm chặt bề mặt nền móng, nén chặt khối bê tông, làm nhẵn và phẳng bề mặt cần được thi công.
Hiện nay, có hai loại máy đầm bàn phổ biến, đó là:

 • Máy đầm bàn chạy bằng xăng (tiếng Anh là gasoline plate compactor)
 • Máy đầm bàn chạy bằng điện (tiếng Anh là electric vibrating plate compactor)

Một số từ vựng liên quan đến máy đầm bàn trong tiếng Anh:

 • Máy đầm dùi (tiếng Anh là concrete vibrator hay needle vibrator)
 • Lu bánh thép (tiếng Anh là steel-cylinder roller (truck))
 • Xe lu (tiếng Anh là road roller (truck))
 • Xe ben (tiếng Anh là dump truck)
 • Máy ủi (tiếng Anh là bulldozer)
 • Xe trộn xi măng (tiếng Anh là concrete mixer truck)
 • Máy kéo (tiếng Anh là tractor)
 • Máy đào, máy xúc (tiếng Anh là excavator)
 • Xe cần cẩu (tiếng Anh là crane-truck)
 • Thi công (tiếng Anh là execute)
 • Móng cọc (tiếng Anh là pile foundation)
 • Móng đơn (tiếng Anh là isolated footing)
 • Móng băng (tiếng Anh là strap footing)
 • Công trình (tiếng Anh là construction)
 • Chân công trình (tiếng Anh là foot construction)