Home Chưa phân loại Máu Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Máu Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Máu được gọi là Blood, có phiên âm cách đọc là /blʌd/.

Máu “Blood” là một chất lỏng cơ bản trong cơ thể các sinh vật đa bào, chịu trách nhiệm vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy, và các chất khác đến tất cả các tế bào và cơ quan trong cơ thể. Máu giữ vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch và duy trì nhiệt độ cơ thể.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “máu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Blood Type: Nhóm máu
 2. Blood Vessel: Mạch máu
 3. Blood Circulation: Tuần hoàn máu
 4. Blood Pressure: Huyết áp
 5. Blood Test: Xét nghiệm máu
 6. Blood Donation: Hiến máu
 7. Blood Transfusion: Truyền máu
 8. Blood Clot: Cục máu đông
 9. Blood Sugar: Đường huyết
 10. Bloodstream: Dòng máu

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Blood” với nghĩa là “máu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. She accidentally cut her finger, and a drop of blood appeared.
  => Cô ấy vô tình cắt ngón tay, và một giọt máu xuất hiện.
 2. The doctor will conduct a blood test to check for any abnormalities.
  => Bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm máu để kiểm tra có bất thường nào không.
 3. Blood circulates through the body, delivering oxygen and nutrients to cells.
  => Máu lưu thông qua cơ thể, cung cấp oxy và dưỡng chất cho tế bào.
 4. Blood pressure is an important indicator of cardiovascular health.
  => Huyết áp là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tim mạch.
 5. The blood donation drive collected units of blood to help those in need.
  => Chiến dịch hiến máu đã thu thập đơn vị máu để giúp đỡ những người cần.
 6. After surgery, the patient may need a blood transfusion to replace lost blood.
  => Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể cần truyền máu để thay thế máu đã mất.
 7. Blood vessels, such as arteries and veins, play a crucial role in the circulatory system.
  => Các mạch máu, như động mạch và tĩnh mạch, đóng vai trò quan trọng trong hệ tuần hoàn.
 8. Blood clots can form in the veins and pose a risk of serious complications.
  => Cục máu đông có thể hình thành trong tĩnh mạch và tạo ra nguy cơ các vấn đề nghiêm trọng.
 9. The athlete monitors his blood sugar levels to optimize performance and recovery.
  => Vận động viên theo dõi mức đường huyết để tối ưu hóa hiệu suất và phục hồi.
 10. Bloodstream infections require prompt medical attention to prevent further complications.
  => Nhiễm trùng huyết cần sự chăm sóc y tế kịp thời để ngăn chặn các vấn đề nghiêm trọng hơn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM