Mẫu phụ lục hợp đồng cập nhật nội dung theo quy định mới

0
1472
Mẫu phụ lục hợp đồng

Bạn đang tìm hiểu về mẫu phụ lục hợp đồng đi kèm trong các hợp đồng. Một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết về một số điều khoản trong Hợp đồng đó. Và phụ lục hợp đồng cũng có hiệu lực như hợp đồng. Vậy mẫu phụ lục hợp đồng bao gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Mẫu phụ lục hợp đồng hay dùng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                ………., ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Số……………..
–    Căn cứ theo HĐKT số………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………
–    Căn cứ nhu cầu thực tế của 2 bên……………………………………………………
Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY:……………………………………………………………………………………
Đại diên: …………………………………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..
Điện thoại : …………………………….  Fax:……………………………………………
Mã số thuế :…………………………………………………………………………………
Số tài khoản:………………………………………………………………………………..
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY:……………………………………………………………………………………..
Đại diện:……………………………………………………………………………………….
Chức vụ:……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………. Fax:…………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….
Số tài khoản:………………………………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký mẫu phụ lục hợp đồng số……. về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………….
5. Điều khoản chung :
5.1  Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………………
5.2   Pháp lý hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……………………………………………
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng….. số…và có giá trị kể từ ngày ký………….

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
ĐẠI  DIỆN BÊN B
 GIÁM ĐỐC

Mẫu phụ lục hợp đồng hay dùng

Ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng

Hợp đồng có rất nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, hợp đồng lao động, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp… Ở đây nên ghi rõ tên Hợp đồng nào, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.
Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ và cụ thể các bên giao kết.
Ví dụ: Nếu là Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất thì Bên A sẽ là Bên thế chấp và bên B sẽ là bên nhận thế chấp.
Những nội dung chính của mẫu phụ lục hợp đồng này.

  • Nếu sửa đổi hay bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì, sau khi sửa đổi thành gì.
  • Nếu hủy bỏ điều khoản nào thì cũng ghi rõ ra là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để có thể liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

  • Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi nội dung: Họ và tên, năm sinh và CMND hoặc căn cước công dân hay hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp và cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc và số điện thoại …
  • Nếu chủ thể giao kết là tổ chức hay pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu và ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin của người đại diện.

XEM THÊM: Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng anh cập nhật mới nhất

Lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng

Về hình thức: Theo quy định ở trên, vì mẫu phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực và phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng bắt buộc phải tuân theo những quy định như thế.
Về nội dung: Hiệu lực, nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng nên khi lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của mẫu Hợp đồng ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng vừa không được trái với nội dung của Hợp đồng vừa không được vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.
Ngoài ra, còn cần phải dựa vào đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận và không được ép buộc, lừa dối hay ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi.

Tóm lại vấn đề

Mẫu phụ lục hợp đồng được xem là một phần không tách rời với hợp đồng chính và được thể hiện về hình thức và nội dung phù hợp với từng loại hợp đồng riêng biệt. Hy vọng bài viết trên đây sẽ mang lại sự hữu ích cho bạn đọc.

5/5 - (100 bình chọn)