Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cập nhật mới nhất

0
5834
Phụ lục gia hạn hợp đồng

Phụ lục gia hạn hợp đồng là mẫu phụ lục căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết và phụ lục gia hạn hợp đồng được ký thêm khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ. Sau khi đã xem xét và thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng này, đồng thời có giá trị pháp lý như Mẫu hợp đồng đã ký trước đó. Bạn đọc hãy tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng.

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                ………………., ngày … tháng … năm …

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Số……………../PLHĐ

Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày …….., tháng….., năm……………….
Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên………………………………………………………………….
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY:…………………………………………………………………………………………
Đại diện:…………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………
Đại diên:…………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………….. Fax:……………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………
Sau khi xem xét và thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng mua bán số ……. về việc gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể:
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………….
5. Điều khoản chung:
5.1 Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số……………………
5.2 Phụ lục gia hạn hợp đồng được lập thành …. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau mà mỗi bên giữ ….
5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời với  Hợp đồng …. số…..và có giá trị kể từ ngày ký kết …..

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
ĐẠI  DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng

Mặc dù pháp luật quy định về hợp đồng không bắt buộc những bên phải thực hiện việc gia hạn hợp đồng (gia hạn về thời gian thực hiện hợp đồng) nhưng nếu hai bên có nguyện vọng, cùng thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng thì hai bên có thể gia hạn hợp đồng thông qua việc ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng.
Phụ lục hợp đồng, được quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015, được hiểu là văn bản được kèm theo hợp đồng chính và được dùng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng sẽ có hiệu lực giống như  một hợp đồng chính đã được giao kết.
Phụ lục hợp đồng sẽ có nội dung phù hợp với các nội dung của hợp đồng chính đã giao kết. Trường hợp trong nội dung phụ lục hợp đồng trái với những nội dung hợp đồng chính đã giao kết thì nội dung điều khoản này không có hiệu lực pháp lý. Trừ trường hợp hai bên chấp thuận nội dung này thì điều khoản này được coi là trường hợp phụ lục hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng chính.
Hiện nay, đối với vấn đề của phụ lục gia hạn hợp đồng, trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 chỉ có những quy định chung về phụ lục hợp đồng mà không có khái niệm, quy định riêng về phụ lục gia hạn hợp đồng, nhưng phụ lục gia hạn hợp đồng là văn bản phụ lục có nội dung nhằm kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng thêm một khoảng thời gian theo sự thỏa thuận của các bên.
Việc ký phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn hợp đồng hoàn toàn dựa vào nội dung thỏa thuận của hai bên khi hợp đồng gần hết hạn. Tuy nhiên, đối với một vài loại hợp đồng cụ thể thì việc quy định phụ lục hợp đồng nói chung và phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn hợp đồng nói riêng cũng có các quy định riêng nhất định. Cụ thể:
Trong hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng cũng được xem là một bộ phận của hợp đồng lao động, có hiệu lực như một hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động có thể dùng để quy định chi tiết về một số điều khoản được quy định trong hợp đồng chính hoặc dùng để sửa đổi và bổ sung thêm một số nội dung của hợp đồng lao động.
Tuy nhiên, đối với việc ký kết phụ lục hợp đồng với mục đích gia hạn thời hạn hợp đồng lao động thì quy định tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định chỉ được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động. Đồng thời việc ký phụ lục hợp đồng không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết. Tuy nhiên quy định này là ngoại lệ và không áp dụng đối với trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng với người lao động cao tuổi, người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong thời gian nhiệm kỳ.
Còn đối với các loại hợp đồng khác như hợp đồng kinh tế và hợp đồng cộng tác… pháp luật không có quy định riêng về  ký phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn thời gian cho việc thực hiện hợp đồng.
XEM THÊM: Phụ lục hợp đồng tiếng anh theo mẫu cập nhật nội dung mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Việc sử dụng phụ lục gia hạn hợp đồng, trong trường hợp sau khi hợp đồng đã giao kết sắp hết hạn. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, sẽ giúp bạn hiểu hơn về mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng.

5/5 - (100 bình chọn)