Mẫu phiếu nhập kho dùng cho nhiều trường hợp

0
1952
Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho được lập ra khi hàng hoá hay nguyên vật liệu mua đã về tới công ty. Việc lập mẫu phiếu nhập kho là chứng từ quan trọng kế toán cần có. Dùng để kiểm soát được lượng hàng hóa, đồng thời tính được khoản chi phí cho mỗi lần nhập. Vậy mẫu phiếu nhập kho như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu bài viết sau.

Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho dùng cho nhiều trường hợp

Đơn vị:……………….
Bộ phận:…………….
Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……

Số………………………..

Nợ……………………..

Có.……………………..
Họ và tên người giao: ……………………………………………………………………………………
Theo ………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của …………………………………….
Nhập tại kho: ………………………….địa điểm………………………………………………………

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x X x x

Tổng số tiền ghi trong mẫu phiếu nhập kho (viết bằng chữ):……………………………….
Số chứng từ gốc kèm theo:……………………………………………………………….

….………, ngày…tháng…năm…

Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu nhập kho ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………….
Bộ phận:…………….
Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……

Số………………………..

Nợ……………………..

Có………………………
Họ và tên người giao: ……………………………………………………………………………..
Theo …………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ……………………………
Nhập tại kho: …………………………………… địa điểm ………………………………………..

TT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
….
Cộng x x x x x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………….
Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………

ngày…….tháng…..năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu xuất kho

Cách viết mẫu phiếu nhập kho

 • Tổng số tiền bằng chữ : Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền bên trên mẫu phiếu nhập kho.
 • Dòng số chứng từ gốc kèm theo : Ghi số chứng từ kèm theo nếu có.
 • Dòng cộng : Cộng các giá trị trên phiếu nhập kho theo cột số lượng, đơn giá và thành tiền.

Phần nội dung điền như sau:

 • A : ghi số thứ tự các hàng hoá, dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu (ghi theo hoá đơn)
 • B : Ghi đầy đủ tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá (ghi theo hoá đơn)
 • C : Ghi mã số của hàng hoá, vật tư nếu có
 • D : Đơn vị tính của hàng hoá, vật tư (ghi theo hoá đơn)

Về phần số lượng:

 • Cột 1 : Ghi đúng số lượng theo chứng từ (lệnh nhập hoặc hoá đơn)
 • Cột 2 : Ghi chính xác số lượng theo số lượng thực nhập tại kho.

Chú ý : Nếu thông thường số lượng ở 2 cột này sẽ như nhau nếu như hàng hoá không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng có một số trường hợp do bị hư hỏng, trả lại người bán hoặc không về đủ nên giao thiếu hàng, kế toán cần hết sức lưu ý ghi chính xác số lượng 2 cột này.

 • Cột 3 : Đơn giá, Giá nhập kho của hàng hoá, vật tư được ghi trong mẫu phiếu nhập kho. Được tính như sau:

Đơn giá = Giá mua chưa thuế của hàng hoá, vật tư + chi phí thu mua (bốc dỡ, vận chuyển..) cho một đơn vị hàng hoá, vật tư.

 • Cột 4 : Thành tiền.

Thành tiền = Đơn giá x Số lượng.
XEM THÊM: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo mẫu mới nhất

Kết luận

Với phần cung cấp về mẫu phiếu nhập kho mà chúng tôi cung cấp. Hy vọng sẽ giúp bạn kiểm soát được tốt lượng hàng hóa mà công ty bạn nhập vào mỗi ngày.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here